Wybierz kryminologię na UMCS!

Trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia. Już teraz dowiedz się, jakie nowości czekają na Ciebie w tegorocznej ofercie.

Kryminologia to nowy kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Kryminologia jest nauką interdyscyplinarną łączącą zagadnienia nie tylko z zakresu prawa, ale również psychologii i socjologii. Kierunek ten pozwoli Ci zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość. Dowiesz się, jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

Zdobyta wiedza umożliwi Ci badanie motywacji przestępców, zrozumienie, jakie czynniki społeczne oraz indywidualne doprowadziły ich do dokonania zbrodni oraz jakie są jej skutki. Dzięki temu będziesz mógł opracowywać skuteczne sposoby pozwalające na wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości, a także pomagać osobom pokrzywdzonym, prowadzić działania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Będziesz miał zatem realny wpływ na poprawę społecznego bezpieczeństwa!

Na studiach II stopnia będziesz mógł wybrać następujące specjalności:

  • kurator,
  • kadra kierownicza organów ochrony prawa,
  • pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa

Po studiach znajdziesz pracę w organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, jednostki prokuratury), służbach mundurowych (w szczególności Policji i Służbie Więziennej), w organizacjach pozarządowych, które zajmują się działalnością resocjalizacyjną i wychowawczą, w laboratoriach kryminalnych oraz organach administracji publicznej. Wiedza pozyskana w trakcie studiów umożliwi również prowadzenie działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej (szczególnie w zawodzie kuratora sądowego), sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych, a także ułatwi prowadzenie działalności mediacyjnej i negocjacyjnej.

Nie zwlekaj! Już 1 kwietnia zarejestruj się na stronie www.irk.umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2020