Webinarium z heraldyki

W dniu 21 stycznia 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu – Szkole Partnerskiej UMCS, odbył się wykład z prezentacją pt. "Jaki jest Twój znak, czyli heraldyka w życiu codziennym".

Fot. Pixabay/stux

Zajęcia przeprowadził dr hab. Tomisław Giergiel z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UMCS. Uczniowie poznali podstawy metodyczne i źródłowe heraldyki, czyli nauki o herbach. Zostały omówione herby zarówno dawne, jak i te używane obecnie (herb państwa, herby samorządowe). Zajęcia obejmowały również zagadnienie istotne w dzisiejszej praktyce urzędowej czyli zasadę precedencji - ustalanie hierarchii symboli reprezentujących państwa, samorządy czy organizacje takie jak NATO czy Unia Europejska.

    Aktualności

    Data dodania
    25 stycznia 2022