Webinarium savoir-vivre

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie 11 lutego br. wzięli udział w webinarze „Savoir-vivre jako sztuka życia”.

Szkolenie przeprowadziła pani Anna Otremba – studentka drugiego roku II stopnia Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dobrych manier. Słuchacze dzięki szkoleniu zdobyli wiedzę na temat reguł kulturalnego sposobu bycia, zarówno w środowisku biznesowym, jak i towarzyskim. Uczestnicy warsztatu zapoznali się z zakresem pojęcia „savoir-vivre’u”, zasadami kulturalnej komunikacji, a także ze sposobami budowania profesjonalnego wizerunku w życiu codziennym, Internecie oraz w mediach społecznościowych. Dzięki przykładom wykorzystywania wiedzy z zakresu dobrych manier w konkretnych sytuacjach, uczniowie mieli możliwość odniesienia zgromadzonej wiedzy do realnych zdarzeń. Uczestnicy szkolenia wymienili również z prowadzącą swoje spostrzeżenia na temat wybranych zagadnień, co dało początek dalszym rozważaniom, dotyczącym kultury osobistej.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2022