Webinarium savoir-vivre

W dniu 8.12.2021 r. uczniowie klasy psychologiczno-pedagogicznej z I Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku wzięli udział w webinarium „Savoir-vivre, jako sztuka życia”. Zajęcia przeprowadziła Anna Otremba, studentka 2 roku II stopnia Kulturoznawstwa.

Fot. Tumisu/Pixabay

Uczniowie dowiedzieli się, czym jest savoir-vivre oraz poznali zasady savoir-vivre’u w życiu codziennym. Zostały omówione różnice pomiędzy etykietą biznesu, a etykietą towarzyską - zasada precedencji, zagadnienie kulturalnej komunikacji w środowisku biznesowym i towarzyskim oraz budowanie własnego wizerunku w środowisku biznesowym i towarzyskim. Webinar dotyczył również budowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, omówiono również zagadnienie kulturalnego języka, mowy ciała oraz dress code.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2021