Webinarium o przestępczości politycznej XX wieku

Uczniowie Szkoły Partnerskiej UMCS uczestniczyli w webinarium "Idealiści, zdrajcy i buntownicy - problematyka przestępczości politycznej XX wieku - zagadnienia wybrane". Zajęcia przeprowadził dr Paweł Lesiński z Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Fot. Pixabay/ Ramdlon

W wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy 3dg (profil humanistyczno-prawniczy) z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie. Zajęcia dotyczyły zjawiska przestępczości politycznej w XX wieku. Oprócz zagadnień definicyjnych, uczniowie poznali w nim sylwetki oraz poglądy najbardziej znanych, XX-wiecznych więźniów sumienia. Ponadto, podczas wykładu omówiono historię oraz ideologie najważniejszych XX-wiecznych organizacji, których członkowie zaliczani byli do grona przestępców politycznych.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2022