Webinar "Kreatywne metody uczenia się"

Uczniowie XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora z Lublina 29 marca br. wzięli udział w webinarze dotyczącym metod kreatywnych uczenia się.

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła dr Justyna Rynkiewicz z Katedry Estetyki i Filozofii Kultury na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

W trakcie warsztatów uczniowie rozmawiali o tym, jak zapewnić sobie optymalne warunki do nauki. Uczestnicy nauczyli się, jak opanować stres i niepokój związany ze sprawdzianami wiedzy. Dodatkowo poznali mnemotechniki i sztuczki pamięciowe, które znacznie przyśpieszają proces przyswajania wiadomości.

Webinar został przeprowadzony w formie warsztatów angażujących uczniów na platformie Wirualny Kampus.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Pixabay/ermaltahiri oraz slajd z prezentacji dr Justyny Rynkiewicz.

 

    Aktualności