Warsztaty europejskie dla uczniów szkół średnich

Wydział Politologii wraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS po raz kolejny otrzymał projekt na kompleksową organizację cyklu warsztatów dla uczniów szkół średnich, tzw. first time voters, w regionie lubelskim. Warsztaty są elementem edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE.

W maju br. odbędą się warsztaty europejskie w szkołach średnich na terenie województwa lubelskiego:
13 maja br. - IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
14 maja br. - ZSO nr 1 w Puławach
20 maja br. - II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
23 maja br. - Wydział Politologii UMCS w Lublinie

Zgłosznia można dokonać na adres: debaty.teameurope@umcs.pl.

Projekt realizowany jest przez pracowników Wydziału Politologii UMCS we współpracy z CDE UMCS oraz Przedstawicielstwem Regionalnych KE we Wrocławiu.

Projekt finansowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wpisuje się w obszar dwóch wiodących działań na rok 2019, tj. wpływu Polski i Polaków na rozwój integracji europejskiej w ciągu 15 minionych lat oraz znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Źródło: Wydział Politologii UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2019