UMCS wspiera studentów z Białorusi

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od lat znany jest z tego, że kształci wielu studentów zagranicznych, wśród nich liczną grupę stanowią także studenci z Białorusi*.

W związku z aktualną sytuacją na Białorusi władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako wyraz solidarności ze społeczeństwem białoruskim, zdecydowały się uruchomić specjalną edycję programu „Talenty na UMCS” skierowaną do studentów i kandydatów na studia z Białorusi, którzy posiadają tytuł licencjata i z przyczyn związanych z aktualną sytuacją w kraju zostali pozbawieni możliwości kształcenia na studiach II stopnia lub zostali skreśleni z listy studentów.

Białoruscy studenci zainteresowani podjęciem bezpłatnych studiów na UMCS-ie w języku polskim lub angielskim, powinni wysłać zgłoszenie na adres rekrutacja.by@umcs.pl,  w którym opiszą przyczyny pozbawienia ich możliwości dalszej kontynuacji kształcenia a także wskażą, na jakim kierunku studiów dostępnych w ofercie naszej Uczelni chcieliby kontynuować naukę. Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 25 września br.

W ramach programu Uczelnia zapewnia 10 bezpłatnych miejsc dla białoruskich studentów. Komisja konkursowa, na podstawie przesyłanych zgłoszeń, na bieżąco będzie dokonywała ocen nadesłanych kandydatur na studia II stopnia. Osoby zakwalifikowane do programu będą mogły podjąć bezpłatne kształcenie na UMCS-ie od roku akademickiego 2020/2021.


* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od kilku lat plasuje się w ścisłej czołówce szkół wyższych w Polsce pod względem ogólnej liczby kształcących się studentów zagranicznych. W minionym roku akademickim na naszej Uczelni studiowało łącznie 1800 cudzoziemców z blisko 50 krajów świata, w tym ponad 420 osób z Białorusi.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    28 sierpnia 2020