Trwa internetowa rejestracja na studia

Kandydacie! Wybrałeś już swój wymarzony kierunek studiów na UMCS? Zarejestruj się w IRK - jeszcze do 10 lipca 2019 r. trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia.

10 lipca 2019 r. upływa termin zakończenia rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na większości kierunków.

25 czerwca 2019 r. upływa termin zakończenia rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed komisją rekrutacyjną na kierunkach studiów na Wydziale Artystycznym, kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym i kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Rekrutacja krok po kroku:

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na >> stronie IRK <<

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek 

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków), 150 zł (na kierunki artystyczne) lub 100 zł (w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na osobistym profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci, którzy chcą otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić dokument i dokonać opłaty z tego tytułu. Koszt wydania legitymacji elektronicznej 22 zł.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

Kalendarz rekrutacyjny znaleźć można >> pod linkiem <<

Nie zwlekaj! Zarejestruj się juz dziś!

    Aktualności

    Data dodania
    28 maja 2019