Szkoły doktorskie na UMCS – koncepcja i zasady kształcenia

Od roku akademickiego 2019/2020 nasz Uniwersytet będzie prowadził kształcenie w szkołach doktorskich.

Na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Alina Orłowska zaprezentowała koncepcję i zasady kształcenia doktorantów w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., a także podzieliła się informacją o tym, w jaki sposób założenia niniejszej ustawy zostaną zrealizowane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych – zarówno kandydatów na studia, jak i pracowników naukowych – do zapoznania się z artykułem Szkoły doktorskie – ku nowej jakości kształcenia kompetencji badawczych młodych pracowników nauki zamieszczonym w najnowszym wydaniu czasopisma z maja 2019 r., dostępnym również w wersji elektronicznej.

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2019