Sympozjum najmłodszych matematyków - 25.05.2018 r.

Pracownicy akademiccy Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie wraz z zaprzyjaźnionymi nauczycielami matematyki m. Lublin, zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych do udziału w SYMPOZJUM NAJMŁODSZYCH MATEMATYKÓW.

Honorowy Patronat objęli:

Lubelski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Lublin
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Sympozjum będzie wydarzeniem składającym się z dwóch części:

I część 
to Konkurs dla uczniów, polegający na przygotowaniu, pod kierunkiem nauczyciela, do 5 kwietnia 2018 r., pracy konkursowej na jeden ze wskazanych w Regulaminie Konkursu tematów;

II część
to matematyczna impreza, która odbędzie się 25 maja 2018r. (piątek) w Auli Informatyki UMCS w Lublinie, na której zaproszeni goście wygłoszą wykłady przeznaczone dla najmłodszych matematyków, a nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie uczniowie, w krótkich wystąpieniach, zaprezentują swoje prace. 

Organizatorzy zaplanowali dla wszystkich uczestników sympozjum atrakcje – niespodzianki. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o warunkach udziału w Sympozjum oraz Regulaminem Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

W imieniu organizatorów – Elżbieta Wojtowicz

doradca metodyczny nauczycieli matematyki m. Lublin


Rozkaład zajęć w dniu 25.05.2018 r. i zapisy

Rozkład zajęć w godz. 8.00 - 12.45

Rozkład zajęć w godz. 12.00 - 13.20

Rozkład zajęć w godz. 13.30 - 14.50

Rozkład zajęć w godz. 16.00 - 16.50

Rozkład zajęć w godz. 17.00 - 17.50

Rozkład zajęć w godz. 18.00 - 18.50 

Źródło: Artur Markowski
 

    Aktualności

    Data dodania
    2 maja 2018