Studiuj International relations na UMCS

Czym są stosunki międzynarodowe? To sfera rzeczywistości społecznej, to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw.

Ogólnouniwersytecki profil studiów łączy się z elastycznością i uniwersalnością kwalifikacji, które można kształtować w zależności od indywidualnych preferencji, budując indywidualną ścieżkę studiów i praktyk. Tworzymy przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowego.

Nasi absolwenci - dzięki dobremu przygotowaniu i pracy własnej - osiągnęli już znaczące sukcesy zawodowe w różnych dziedzinach, zajmując niejednokrotnie eksponowane stanowiska w dyplomacji, administracji państwowej na wszystkich jej poziomach, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach i szkolnictwie wyższym, a także biznesie.

Już teraz dołącz do najlepszych i wybierz studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie!

Zarejestruj się już dziś na stronie >> www.irk.umcs.lublin.pl <<

    Aktualności

    Data dodania
    12 czerwca 2019