Studia podyplomowe w zakresie fizyki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakresie fizyki.

W Instytucie Fizyki UMCS od szeregu lat są regularnie prowadzone studia podyplomowe w zakresie fizyki. Studia umo­­żliwiają osobom mającym przygotowanie pedagogiczne zdobycie kwali­fi­kacji mery­torycznych do naucza­nia fizyki w szkołach podstawowych (wcześniej gimnazjach) i szkołach średnich (ponadpodstawowych). Przyjmujemy na nie absolwentów studiów wyższych magisterskich z grupy kierunków matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych.

Studia trwają trzy semestry, a ich program obejmuje 375 godzin zajęć na uczelni oraz 60 godzin praktyki w szkole. Został on ukształtowany w trakcie wieloletniej praktyki i jest regularnie modyfikowany pod względem standardów kształcenia nauczycieli.

Otwieramy rekrutację na kolejną edycję. Planujemy rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

Więcej informacji »

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    13 lutego 2019