Spotkanie uczniów z II LO w Chełmie ze społecznością UMCS

Ponad 100 uczniów z II LO w Chełmie uczestniczyło w ubiegłym tygodniu w zajęciach i wykładach oferowanych w ramach programu Szkół Partnerskich UMCS, realizowanego przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. W trakcie wizyty uczniowie spotkali się z wykładowcami Wydziału Ekonomicznego, Prawa i Administracji, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także ACKiM Chatka Żaka. Ponadto młodzież uczestniczyła w spacerach wydziałowych, podczas których przedstawiciele samorządu studentów Wydziału Ekonomicznego oraz Prawa i Administracji zdradzili tajniki studiowania na UMCS.

W trakcie dwóch dni wizyty na UMCS uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie uczestniczyli w wykładach:

 • „Najważniejsze mocarstwa gospodarcze świata" (dr Monika Wojtas);
 • „Walory Przyrodnicze gór Polski/Karpat/Sudetów” (dr Małgorzata Stanicka);
 • „Rola organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie” (prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak);
 • „Idealiści, zdrajcy i buntownicy – problematyka przestępczości politycznej XX wieku – zagadnienia wybrane” (dr Paweł Lesiński);
 • „Inflacja – przyczyny, skutki i zwalczanie” (dr Jakub Czerniak);
 • „Azja – największa fabryka świata?” (dr hab. Paweł Pasierbiak);
 • „XXX Wyprawie Polarnej UMCS na Spitsbergen” (Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, dr hab. Piotr Zagórski, prof. ucz.).

Uczniowie odbyli także warsztaty radiowe i telewizyjne w ACKiM Chatce Żaka, które poprowadził red. naczelny Akademickiego Radia Centrum Marek Skowronek oraz dziennikarka telewizyjna Grażyna Stankiewicz.

Ponadto młodzież uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami samorządu studentów Wydziału Ekonomicznego, Prawa i Administracji, a także Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, którzy opowiedzieli o własnych doświadczeniach związanych ze studiowaniem, a także pokazali infrastrukturę wydziałową.

Jednak studia to nie tylko nauka, ale także wspólne spędzanie wolnego czasu w pięknej przestrzeni, czego mogli doświadczyć uczniowie zwiedzając miasteczko akademickie, a w szczególności kultową stołówkę „Trójkę” oraz znajdującą się w tym samym budynku strefę coworkingową.

Program Szkoły Partnerskie UMCS

Spotkania zostały zorganizowane przez pracowników Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS, w ramach programu współpracy uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi i podstawowymi, realizowanego od 2008 r. W ramach porozumienia Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS we współpracy z wydziałami i jednostkami Uczelni oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych. Co roku przedstawiamy szkołom propozycje zajęć skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje ponad kilkaset tematów przygotowanych przez różne jednostki Uniwersytetu dla ponad 100 Szkół Partnerskich UMCS.

fot. B. Pietryczuk, M. Zembrzycki, B. Proll

  Aktualności

  Data dodania
  19 stycznia 2023