Rektor UMCS z wizytą w II LO w Chełmie

W ubiegły piątek prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie spotkał się z uczniami oraz dyrekcją II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie. Podczas spotkania Rektor wspominał lata spędzone w II LO w Chełmie, opowiadał o karierze naukowej oraz wyjeździe na Spitsbergen. Nie zabrakło także pytań o plany rozwoju UMCS oraz muzyczne i literackie upodobania Profesora.

24 marca 2023 r. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Rektor UMCS odbył wizytę gościnną w II LO w Chełmie. Blisko 100 uczniów tej szkoły uczestniczyło w rozmowie redaktorek szkolnej gazetki „Dreszerczyk” - Kaliny Stopy i Patrycji Joachimowicz z Panem Rektorem, podczas której Profesor dzielił się swoimi wspomnieniami ze szkolnych lat, a także opowiadał o obecnych obowiązkach i zadaniach wynikających z funkcji rektora.

Ważnym punktem rozmowy był także wątek regularnych Wypraw Polarnych naukowców UMCS na Spitsbergen. Należy podkreślić, że na południowym brzegu zatoki Bellsund znajduje się Calypsobyen, letnia stacja polarna naszej Uczelni, która od 1986 r. jest główną bazą Wypraw Polarnych UMCS.

Zaciekawieni uczniowie  zadawali Rektorowi UMCS liczne pytania, m.in. dotyczące jego gustu muzycznego, literackiego, a także planowanych działań rozwoju Uczelni.

Po zakończonej rozmowie odbyła się projekcja filmu dotyczącego 29. Wyprawy Polarnej naukowców UMCS na Spitsbergen. Spotkanie zwieńczył spacer Rektora UMCS po szkolnych korytarzach oraz ulubionych salach lekcyjnych.

Podczas wizyty prof. dr. hab. Radosławowi Dobrowolskiemu w II LO w Chełmie towarzyszyli: dr Paweł Wojtanowicz (adiunkt Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS), który wygłosił wykład „Uchem po mapie” oraz mgr Beata Pietryczuk (Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS), która opowiedziała o „Przedstudenckim ABC”.

Fot. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2023