Projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"

Kilka dni temu ruszył projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki”, organizowany przez Urząd Miasta Lublin oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Projekt ma charakter pilotażowy i jest skierowany do dzieci w wieku 6–10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli.

Głównym celem Projektu jest kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie "przedsiębiorczości", jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń.

Są to tak zwane kompetencje miękkie, do których należą m.in.: aktywność, umiejętność wcielania pomysłów w czyn, kreatywność, innowacyjność i gotowość do podejmowania ryzyka, zdolność planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów z zachowaniem zasad etyki i odpowiedzialności, niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania problemów, pasja, wytrwałość, pomaganie innym, myślenie "do przodu" itp. [fragment artykułu: M. Kondracka-Szala, Przedsiębiorczość i edukacja ku przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, "E-mentor" 2015, nr 5 (62)].

Projekt realizowany jest do czerwca 2018 r. i zawiera cztery obszary działań:

  • program autorski "Przedsiębiorcze dzieciaki" obejmujący zajęcia dla dzieci oraz warsztaty dla nauczycieli i studentów (ponad 200 dzieci);
  • warsztaty dla przedszkolaków organizowane przez Fundację Banku Millenium w ramach projektu "Finansowy Elementarz";
  • warsztaty dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej organizowane przez Narodowy Bank Polski;
  • zajęcia dla studentów Pedagogiki organizowane przez Urząd Miasta, prezentujące gospodarczy wizerunek Lublina.

 

Koordynatorem działań ze strony UMCS jest dr Małgorzata Chojak (e-mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl).

Więcej informacji na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS: Projekt "Przedsiębiorcze dzieciaki" oraz na stronie Urzędu Miasta: przedsiebiorczedzieciaki.lublin.eu

 
 

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2018