Próbna matura z chemii

Przyjdź i sprawdź się! Zapraszamy na próbną maturę z chemii, która odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących i techników do wzięcia udziału w próbnej maturze z chemii 2014.

Celem próbnej matury jest:

  • zapoznanie uczniów ze standardami wymagań maturalnych z chemii,
  • stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie chemii,
  • rozwijanie zainteresowań chemicznych i motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Próbna matura odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS.

Więcej informacji

Plakat [PDF]

    Aktualności