Prezentacje anatomiczne dla uczniów

10 stycznia 2022 r. uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie - Szkoły Partnerskiej UMCS uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Grafika StockSnap/Pixabay

Podczas zajęć „Zobacz co masz w środku - warsztaty i prezentacje anatomiczne" uczniowie mogli zapoznać się z budową i funkcjonowaniem wybranych narządów anatomicznych człowieka. Przy pomocy preparatów formalinowych i modeli narządów uczyli się działania układów w organizmie człowieka. Zajęcia prowadzili: dr hab. Monika Hułas-Stasiak, dr Mariusz Niedzwiedź, mgr Joanna Sumorek-Wiadro oraz dr Adrian Zając.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

 

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2022