Poznaj UMCS – Webinar Wydziału Historii i Archeologii

6 kwietnia 2022 roku, odbyła się transmisja webinaru skierowanego do kandydatów na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był to kolejny z cyklu wirtualnych spotkań z wydziałami naszej uczelni. A tym razem prezentacja dotyczyła Wydziału Historii i Archeologii UMCS.

Kandydaci mogli wysłuchać Dziekan i Prodziekan Wydziału ds. studenckich, dr hab. Joanny Sobiesiak, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Anny Zakościelnej, które przedstawiły specyfikę Wydziału.

Następnie kandydaci zapoznali się z ofertą dydaktyczną, jaką na przyszły rok akademicki przygotował Wydział. W tym także nowości kierunkowe, jak Studia Śródziemnomorskie - podróże historyczne.

Pracownicy dydaktyczni z dwóch Instytutów szczegółowo omówili kierunki oraz przedstawili możliwości zatrudnienia po ich ukończeniu. To bardzo istotne informacje dla kandydatów, którzy już za chwilę podejmą decyzję o studiowaniu na naszej uczelni, możliwe, że wybierając właśnie studia związane z historią lub archeologią.

W dalszej części programu prowadzący spotkanie, Michał Częstochowski, przeprowadził rozmowę ze studentami Wydziału. Dzięki czemu uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o kołach naukowych.

Dzięki nagraniom wideo, zaprezentowane zostały również przestrzenie wydziałowe, jak np.: sale dydaktyczna czy biblioteka.

Nagranie webinaru jest dostępne na naszym uniwersyteckim kanale YouTube. 

    Aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2022