Ponad pół tysiąca uczniów wzięło udział w zajęciach na UMCS

W ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS w listopadzie ponad 500 uczniów skorzystało z oferty bezpłatnych warsztatów i wykładów prowadzonych przez pracowników Uczelni. Przyszli studenci tworzyli m.in. prostą sieć komputerową w symulatorze, poznawali tajniki inżynierii genetycznej czy zastanawiali się nad wpływem amerykańskiej popkultury na rodzime tradycje.

W listopadzie uczniowie 10 szkół średnich wzięli udział w laboratoriach, warsztatach i wykładach, które zrealizowano w ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS. Na wszystkich zajęciach obecnych było ponad 500 uczniów, którzy pozyskiwali wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, historii filologii, geografii, matematyki, a także podejmowali dyskusję m.in. nad amerykańską popkulturą, żartami lingwistycznymi czy pochodzeniem angielskich słów w językach obcych.

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zawitała 70-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Młodzi goście mieli okazję zapoznać się z walorami przyrodniczymi Karpat oraz kwestią adaptacji miast do zmian klimatu, które omówiły w trakcie swoich wykładów dr Małgorzata Stanicka oraz dr Dagmara Kociuba z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. W środę, 30 listopada odbył się także wykład online na temat udziału społeczeństwa w ochronie środowiska przygotowany przez dr Małgorzatę Stanicką dla Niepublicznego Technikum w Starachowicach.

Klasa z IX LO w Lublinie wybrała się z kolei na warsztaty do Instytutu Informatyki UMCS, gdzie mgr Marek Wiśniewski z Katedry Cyberbezpieczeństwa demonstrował, jak skonstruować prostą sieć komputerową w symulatorze. Warto dodać, że 40 licealistów z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku zapoznało się z częścią wystawy w lubelskim „Muzeum Fizyki”, znajdującym się w Instytucie Fizyki UMCS. Grupę zainteresowanych uczniów po ekspozycji oprowadził mgr Wojciech Kowalski.

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS uczniowie Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie opanowywali podstawy inżynierii genetycznej, jak również byli świadkami reakcji charakterystycznych dla białek i węglowodanów przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych. Zajęcia z inżynierii genetycznej zostały zorganizowane przez pracowniczki Katedry Genetyki i Mikrobiologii (dr hab.Annę Turską-Szewczuk, prof. UMCS, dr Dominikę Kidaj, mgr Marię Kurzylewską), z kolei nad przeprowadzeniem laboratoriów z reakcji białek i węglowodanów czuwały dr Marzanna Paździoch-Czochra oraz dr Renata Bancerz z Katedry Biochemii i Biotechnologii. Z kolei licealiści z VII LO w Lublinie zgłębiali natomiast wiedzę na temat roślin w mikroskali i botanicznych rewolucji podczas warsztatów autorstwa dr hab. Doroty Tchórzewskiej, prof. UMCS z Katedry Biologii Komórki.

Zajęcia pracowników Wydziału Filologicznego także cieszyły się dużym zainteresowaniem. 14 listopada przyszli kandydaci z IX LO w Lublinie wzięli udział w zajęciach dra Marka Radomskiego z Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, który wziął pod lupę najpopularniejsze zapożyczenia z języka angielskiego. Dzień później, 15 listopada mgr Vincent Padjasek z Katedry Romanistyki zagościł w Zespole Szkół w Poniatowej i opowiedział licealistom o historii Paryża oraz jego najciekawszych miejscach. 22 listopada dr hab. Marta Sobieszewska, prof. UMCS z Katedry Romanistyki omówiła natomiast najczęściej używane przyimki w języku francuskim oraz ich funkcje uczniom III LO w Lublinie. 

W Sali Obrad Rady Wydziału Filologicznego miał miejsce cykl konwersatoriów w języku angielskim dla klas lingwistycznych z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Uczniowie podejmowali dyskusję na temat wpływu amerykańskiej popkultury na nasze społeczeństwo, a szerzej o tym zagadnieniu opowiedziała dr Izabella Kimak z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki. Dr Konrad Żyśko z Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego wyjaśnił, na czym polega zjawisko polisemii, a także wskazał, dlaczego warto czytać dowcipy w obcym języku. Dr Kateryna Laidler z Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego z kolei przeprowadziła warsztaty poświęcone zapożyczeniom i ich pochodzeniu w języku angielskim.

Dr Beata Jarosz z Katedry Edukacji Polonistycznej na przykładzie tekstów reklam zaprezentowała uczniom rodzaje gier językowych w języku polskim, którzy później mieli za zadanie rozpoznać techniki lingwistyczne w znanych reklamach. Po warsztatach z gier językowych przyszedł czas na „Dekalog tłumacza profesjonalnego”, którego zasady szczegółowo wyłożył dr Leszek Mikrut z Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego.

Uczniowie I LO w Jarosławiu skorzystali z wykładów historycznych w formule online. Problematykę powstania warszawskiego kompleksowo przedstawił zainteresowanymdr Ariel Orzełek z Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w./Instytut Historii, a dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej objaśniał, dlaczego żołnierze wojsk rzymskich uznawani są za twórców wielkości Imperium Romanum.

22 listopada w Sali Rady Wydziału Ekonomicznego odbył się wykład konwersatoryjny pt. „Przywództwo, komunikacja i motywacja” dla uczniów z VII LO w Lublinie, który opracowała i przeprowadziła dr Monika Baczewska-Ciupak z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS.

W listopadzie przedstawiciele Uniwersytetu zagościli z wizytą w szkole partnerskiej w Chełmie. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska wraz z pracowniczkami Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS (Barbara Uljasz, dr Monika Baczewska-Ciupak i Beata Pietryczuk) odwiedziły II LO w Chełmie. Podczas spotkania z uczniami i dyrekcją w Szkole Partnerskiej Prorektor oraz Kierowniczka Biura Barbara Uljasz przedstawiły ofertę studiów, opowiedziały o programie Szkoły Partnerskie UMCS, jakości kształcenia na naszej Uczelni i zaprezentowały jej różne, barwne oblicza. Wizytę zwieńczył wykład konwersatoryjny poprowadzony przez dr Monikę Baczewską-Ciupak pt. „„Przywództwo, komunikacja i motywacja”.

Realizacja zajęć dla uczniów Szkół Partnerskich UMCS jest możliwa w ramach autorskiego programu współpracy uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi, realizowanego od 2008 roku. W ramach porozumienia Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS we współpracy z wydziałami i jednostkami Uczelni oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych. Co roku przedstawiamy szkołom propozycje zajęć skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje ponad kilkaset tematów przygotowanych przez różne jednostki Uniwersytetu.

fot. Beata Pietryczuk, Elwira Michalska, Patryk Grzegorczyk, Michał Zembrzycki

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022