Ponad 600 nowych uczniów na UMCS

W ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS w styczniu oraz lutym ponad 600 uczniów skorzystało z oferty darmowych warsztatów i wykładów prowadzonych przez pracowników Uczelni. Przyszli studenci brali udział m.in. w prawniczych zajęciach, poznawali tajniki współczesnej ekonomii czy byli świadkami doświadczeń chemicznych. W tym okresie UMCS nawiązał również współpracę z trzema nowymi szkołami.

W styczniu i lutym uczniowie 8 szkół średnich uczestniczyli w warsztatach, laboratoriach oraz wykładach, przeprowadzonych w ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS. Na wszystkie zajęcia zostało zgłoszonych ponad 600 uczniów, którzy pozyskiwali wiedzę z zakresu geopolityki, turystyki, medioznawstwa, prawa międzynarodowego, psychologii, historii polityki, geografii, mikrobiologii, chemii ogólnej i analitycznej, a także podejmowali dyskusję w obcych językach.

Już 10 stycznia dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS z Katedry Romanistyki UMCS przeprowadziła zajęcia w języku francuskim pt. „C’est super génial ! J’adore ! / Ça va pas. Je m’fais du souci. Comment exprimer la joie et la tristesse en français?” w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, podczas których licealiści mogli dowiedzieć się, w jaki sposób cieszyć się i smucić po francusku.

Kilka dni później w ciągu dwóch dni ponad 100 uczniów z II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie brało udział w wykładach i warsztatach z wykładowcami Wydziału Ekonomicznego, Prawa i Administracji, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także ACKiM Chatka Żaka. Podczas ich pobytu na UMCS-ie dr Monika Wojtas z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS wskazała najważniejsze mocarstwa gospodarcze świata, dr Małgorzata Stanicka omówiła walory przyrodnicze gór Polski, prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS ukazywała rolę organizacji międzynarodowychwe współczesnym świecie, a dr Paweł Lesiński z Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego UMCS obrazował przykłady przestępczości politycznej XX wieku. Ponadto dr Jakub Czerniak z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej wyjaśniał uczniom problematykę inflacji, z kolei dr hab. Paweł Pasierbiak z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS przedstawiał Azję jako światową fabrykę, mającą wpływ na rynek europejski. Uczniowie mieli okazję również uczestniczyć w spotkaniu „Przez Świat. Spotkania z podróżą”, podczas którego Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS opowiadali o XXX Jubileuszowej Wyprawie na Spitsbergen. Licealiści odbyli także warsztaty radiowe i telewizyjne w ACKiM Chatce Żaka, które poprowadził redaktor naczelny Akademickiego Radia Centrum Marek Skowronek oraz dziennikarka telewizyjna Grażyna Stankiewicz.

W lutym przedstawicielki Uniwersytetu zagościły z wizytą w szkołach partnerskich w Bełżycach i Zamościu -  Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, dr Anna Jańska (Pełnomocniczka Rektora UMCS ds. Rekrutacji, Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji UMCS), dr Elżbieta Pawlak-Hejno (Katedra Komunikacji Medialnej UMCS), dr Monika Baczewska-Ciupak, Barbara Uljasz (Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS) oraz Magdalena Drwal (Biuro Projektów Promocyjnych UMCS). Podczas spotkania z uczniami i dyrekcją w ZSO im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach Barbara Uljasz oraz dr Anna Jańska zaprezentowały ofertę studiów, opowiedziały o programie Szkoły Partnerskie UMCS, jakości kształcenia na naszej Uczelni i zaprezentowały jej różne oblicza. Wizytę zwieńczył wykład konwersatoryjny poprowadzony przez dr Monikę Baczewską-Ciupak pt. „Przywództwo, komunikacja i motywacja”. Kolejne spotkanie miało miejsce 21 lutego w I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, gdzie odbywał się objęty patronatem przez Rektora UMCS Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Mistrzowie Słowa”. Władze Rektorskie UMCS reprezentowała prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, która podkreśliła wagę pielęgnowania piękna ojczystego języka oraz znaczenie jego rozwoju. Podczas spotkania dr Elżbieta Pawlak-Hejno przedstawiła wykład na temat „Sztuki ustnej wypowiedzi”.  Zgłębiał on kwestie teoretyczne i praktyczne związane z prezentacją podczas matury ustnej z języka polskiego. Ponadto Magdalena Drwal przybliżyła słuchaczom ofertę edukacyjną UMCS oraz różnorodne aspekty życia studenckiego.

W lutym licznie odwiedzali nas także licealiści z ponad 5 szkół średnich. 9 lutego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS pojawiło się ponad 30 uczniów z XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie uczestniczących w wykładzie „Ruch narodowy we współczesnej Polsce” dr Anny Szwed-Walczak z Katedry Myśli Politycznej UMCS. W połowie miesiąca uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie im. Gen. Franciszka Kleeberga brali udział w warsztatach z wizualizacji białek metodą elektroforezy organizowanych przez dr Aleksandrę Boguszewską z Katedry Biologii Molekularnej UMCS. Co więcej, 16 lutego Wydział Chemii UMCS odwiedzili uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Poniatowej, którzy aktywnie zgłębiali wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej pod czujnym okiem dr hab. Renaty Łyszczek, prof. UMCS i pracowniczek Katedry Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii, a także byli świadkami reakcji charakterystycznych w chemii organicznej, które omawiały dr hab. Magdalena Sobiesiak, dr hab. Magdalena Rogulska, dr hab. Marta Grochowicz, prof. UMCS z Katedry Chemii Polimerów UMCS. Dzień później na Wydziale Ekonomicznym UMCS zawitała grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, którzy brali udział w warsztatach poświęconych skutecznej autoprezentacji (dr Monika Jakubiak, Katedra Zarządzania UMCS) oraz wykładzie omawiającym wpływ handlu zagranicznego na rynek i społeczeństwo (dr Sergiusz Kuczyński, Katedra Metod Badawczych Zarządzania UMCS).

Pod koniec lutego ponownie UMCS odwiedziło ponad 100 licealistów z II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie. Klasa biologiczno-chemiczna uczestniczyła w laboratoriach z Akademii Miareczkowania, którą organizowali pracownicy Katedry Chemii Analitycznej (dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr hab. Joanna Lenik, dr Dorota Gugała-Fekner, dr Iwona Gęca, dr Wiesława Ćwikła-Bundyra, dr Mateusz Ochab), a także w warsztatach i prezentacji anatomicznej „Zobacz, co masz w środku” autorstwa dra Mariusza Niedźwiedzia z Katedry Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii. Klasa humanistyczna zapoznawała się natomiast z gatunkami dziennikarskimi, które przedstawiała dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS z Katedry Komunikacji Medialnej, a także opanowywali podstawy tłumaczeń konsekutywnych, omawiane przez Martę Slávik z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Ponadto licealiści uczestniczyli również w warsztatach radiowych prowadzonych przez dziennikarkę Grażynę Lutosławską oraz warsztaty telewizyjne organizowane przez Grażynę Stankiewicz. Klasa matematyczno-fizyczna z kolei wzięła udział w zajęciach warsztatowych „Mikroświat” organizowanych przez dr hab. Bożenę Zgardzińską, prof. UMCS z Katedry Fizyki Materiałowej UMCS, „Elektryczność na klockach” prowadzonych przez dra Marka Gorgola z Katedry Fizyki Materiałowej oraz laboratoriach z optyki, które poprowadziła dr Małgorzata Wiertel z Katedry Biofizyki UMCS. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w wykładzie dr Moniki Baczewskiej-Ciupak pt. „Przywództwo, komunikacja i motywacja”.

Studia to nie tylko nauka, ale także wspólne spędzanie wolnego czasu w pięknej przestrzeni, czego mogli doświadczyć uczniowie zwiedzając miasteczko akademickie, a w szczególności kultową stołówkę „Trójkę” oraz znajdującą się w tym samym budynku strefę coworkingową.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w trakcie ostatnich dwóch miesięcy nawiązał również współpracę w ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS z trzema szkołami średnimi: Zespołem Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, Państwową Szkołą Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie


Spotkania zostały zorganizowane przez pracowników Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS w ramach programu współpracy Uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi i podstawowymi, realizowanego od 2008 r. W ramach porozumienia Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS we współpracy z wydziałami i jednostkami Uczelni oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych. Co roku przedstawiamy szkołom propozycje zajęć skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje ponad kilkaset tematów przygotowanych przez różne jednostki Uniwersytetu dla ponad 100 Szkół Partnerskich UMCS.

fot. Beata Pietryczuk, Patryk Grzegorczyk, Ihor Kolisnichenko, Bartosz Proll, Michał Zembrzycki

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2023