Nowy Kierunek - Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

Drodzy Kandydaci! Prezentujemy wam kolejny nowy kierunek, jaki będzie prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Pedagogika resocjalizacyjna (studia pierwszego stopnia), to pakiet kompetencji pozwalających na budowanie efektywnej relacji oraz pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem, grupa wychowawczą oraz rodzicami.

Studia na tym kierunku pozwolą na zdobycie umiejętności z zakresu:

 • kierowania grupą wychowawczą,
 • właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej,
 • diagnozy resocjalizacyjnej,
 • profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych,
 • terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych,
 • socjoterapii,
 • arteterapii,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

Do wyboru będą dwie specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią,
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Po ukończeniu tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę:

 • w instytucjach pozarządowych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom,
 • w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako:
  • sądowy kurator społeczny,
  • pracownik ośrodka kuratorskiego,
  • funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Zapraszamy – rekrutacja trwa!

  Aktualności

  Data dodania
  21 maja 2021