Nowy kierunek - Biobezpieczeństwo (studia I stopnia)

Serdecznie zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach oraz na kierunek biobezpieczeństwo.

Na którym studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nauk biologicznych i chemicznych oraz społecznych;
  • poznania zagrożeń biologicznych i chemicznych występujących w środowisku;
  • zasad funkcjonowania służb ds. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego;
  • procedur postępowania przy pojawiających się zagrożeniach powodziowych, klimatycznych, biologicznych i chemicznych.

Co po studiach?

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale też zarządzaniem kryzysowym. Alternatywną ścieżką zawodową mogą być podmioty prywatne, głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zakrojoną na szeroką skalę, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń dla gleb, wód i atmosfery.

Rekrutacja

    Aktualności

    Data dodania
    14 maja 2021