Nowe kierunki studiów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych kierunków studiów I i II stopnia

studia I stopnia

1. Bałkanistyka, studia stacjonarne

2. E-edytorstwo i techniki redakcyjne, studia stacjonarne

3. Studia historyczno-dyplomatyczne, studia stacjonarne

4. Informatologia stosowana, studia stacjonarne

5. Inżyniera nowoczesnych materiałów, studia inżynierskie, stacjonarne

6. Kreatywność społeczna

7. Studia Prawno-biznesowe, studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

8. Produkcja medialna, studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

9. Technologie cyfrowe w animacji kultury, studia stacjonarne

studia II stopnia

1. Animacja kultury, studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

2. Informatologia stosowana, studia stacjonarne

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim:

1. Business management

2. Science and Technology


KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STUDIA I I II STOPNIA

mgr Natalia Derevinska-Sobiecka, tel. +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
(kontakt również w jęz. ukraińskim i rosyjskim)

mgr inż. Adam Jankiewicz, +48 (81) 537 58 70, 537 58 80
adam.j@poczta.umcs.lublin.pl
rekrutacja@umcs.pl

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
(wejście od Księgarni Uniwersyteckiej)

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2014