Nowa oferta edukacyjna na UMCS

Chcesz uzyskać wiedzę, dobre wykształcenie oraz przygotować się do pracy zawodowej, nie zapominając przy tym o realizacji swoich pasji i zainteresowań sportowych czy kulturalnych? Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Nasza Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Nie zwlekaj – internetowa rejestracja kandydatów na studia ruszyła 16 kwietnia.

W tym roku zmodyfikowaliśmy naszą ofertę kształcenia pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków i uruchomienia na nich nowych, praktycznych specjalności na studiach I oraz II stopnia.

Absolwentom studiów I stopnia zainteresowanym materiałoznawstwem proponujemy studia II stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów*. Program kształcenia obejmuje przedmioty z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych związane z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych). Studenci będą odbywać praktyki w jednostkach przemysłowych i naukowych, w których zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy z wykorzystaniem, produkcją i technikami badań nowoczesnych materiałów.

Na uwagę zasługuje innowacyjna specjalność technologie fotoniczne i światłowodowe dla studentów chemii II stopnia. Wybór tej ścieżki kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów z zakresu zasad działania, wytwarzania i zastosowania światłowodów. Decydując się na tę specjalność, nauczysz się, jak prowadzić prace badawcze i projektowe związane z szeroko pojętą fotoniką oraz poznasz budowę, właściwości i obszary zastosowań czujników światłowodowych. Jest to bardzo przyszłościowy kierunek, będący bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i działań podejmowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych. Ukończenie tej specjalności pozwoli ci znaleźć pracę w firmach telekomunikacyjnych stosujących masowo technologie optyczne, firmach wytwarzających urządzenia optoelektroniczne oraz instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

Z kolei na studiach niestacjonarnych II stopnia proponujemy specjalność chemia materiałowa. Biomateriały, implanty kostne, sztuczne zastawki, materiały stomatologiczne, unikalne kompozyty czy katalizatory, a także super lekkie, a jednocześnie wytrzymałe materiały, zdolne do pokonania niezwykle trudnych wymagań np. w technologiach dla lotnictwa, komunikacji czy w nowoczesnych konstrukcjach budowlanych – to tylko niektóre z przykładów i propozycji, nad którymi będą pracować studenci. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne pozwalające uzyskać atrakcyjny zawód i stabilne miejsce pracy.

Ciekawą propozycją jest także bioanalityka – specjalność, która pojawi się na kierunku biologia II stopnia. Podczas tych studiów pogłębisz wiedzę z zakresu właściwości i przemysłowego wykorzystania substancji roślinnych, poznasz molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych oraz zdobędziesz aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie podstaw diagnostyki onkologicznej oraz biochemii klinicznej. Ta specjalność umożliwi ci opracowanie nowoczesnych rozwiązań analitycznych dla laboratoriów i ośrodków naukowych, które dynamicznie rozwijają się w ostatnich latach oraz poszukują osób z odpowiednimi kompetencjami.

Jednak nie tylko na kierunkach ścisłych proponujemy nowości. Humaniści również znajdą coś interesującego dla siebie. Na rusycystyce wprowadzamy dodatkową specjalność język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego*. Jest to świetna propozycja dla osób, które chciałyby pracować jako specjaliści ds. ruchu granicznego i obsługi celnej (celnik, agent celny). Na tej specjalności poznasz terminologię fachową z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej z dwóch języków obcych oraz podwyższysz swoje kompetencje kulturowe i umiejętności praktyczne.

Natomiast jeśli chcesz podjąć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Ukrainy, a także poznać fachową terminologię biznesową, język administracyjny, polityki i gospodarki – zapraszamy na ukrainistykę i specjalność język ukraiński w biznesie*. Dzięki niej poznasz wzorce zachowań kulturowych w komunikacji i różnorodne strategie oraz techniki, które będzie można praktycznie wykorzystać w działaniach zawodowych.

Rozszerzyliśmy także ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia. Nową specjalność – International Institutions – proponujemy dla studentów II stopnia kierunku International Relations. W jej ramach będziemy kształcić przyszłych pracowników instytucji i organizacji międzynarodowych.

Proponujemy także dwa nowe kierunki anglojęzyczne na studiach II stopnia. Pierwszym z nich jest kierunek Education and Therapy (Edukacja i Terapia) z trzema specjalnościami: Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia zajęciowa, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Studia te są bezpłatne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie kompetencji pozwalających na efektywną współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzinami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, psychologami, rehabilitantami i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznych w życie społeczne. Program pozwala także na zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi i zaburzeniami psychicznymi.

Innowacyjne metody kształcenia stosowane w toku studiów (superwizja, tutoring, mentoring, videotrening, gry symulacyjne) pomogą wzmocnić potencjał absolwenta i jego praktyczne umiejętności

Kolejną propozycją są bezpłatne studia na kierunku Intercultural communication in education and the workplace (Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy), realizowane w ramach programu „Zintegrowany UMCS” na Wydziale Humanistycznym. Jeśli chcesz sprawnie funkcjonować w wielokulturowym środowisku edukacji i pracy oraz zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności międzykulturowe, ten kierunek jest idealny dla ciebie. Tutaj uzyskasz wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, problematyki dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych czy komunikacji niewerbalnej w perspektywie międzykulturowej. Skupisz się także na praktycznych umiejętnościach językowych w zakresie języka angielskiego i drugiego języka obcego, co umożliwi sprawne odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w międzynarodowych firmach zatrudniających anglojęzyczny personel oraz obsługujących zagranicznych klientów, w instytucjach kultury i oświatowych promujących wielokulturowość, w mediach czy biurach karier. Studia Intercultural communication in education and the workplace są unikatowe w skali kraju – żadna inna uczelni nie prowadzi anglojęzycznych studiów poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją międzykulturową w odniesieniu do edukacji i rynku pracy.

Pełną ofertę studiów i specjalności znajdziesz na stronie www.irk.umcs.pl. Tam też już dziś możesz zarejestrować się na studia w UMCS.

*Planowane.

Autorzy: KATARZYNA KOZIELEWICZ / EWA KAWAŁKO-MARCZUK

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 kwietnia 2018