Lider zarządzania kryzysowego – nowe studia podyplomowe!

Jak skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe? Błyskawicznie! W erze rozwijających się technologii jest to możliwe. W tym celu zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania kryzysowego CELIUS opracował aplikację, pozwalającą na szybkie reagowanie na wyzwania współczesnego świata. Wiedzę i umiejętności reagowania w warunkach różnego rodzaju kryzysów uzyskają studenci kierunku „Lider zarządzania kryzysowego” – pierwszych tego typu studiów podyplomowych w Polsce, zorganizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Studia „Lider zarządzania kryzysowego”, kierowane są przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Kierunek ma kształcić lokalnych liderów, którzy będą potrafili bezzwłocznie podjąć właściwe działania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, minimalizując społeczne i ekonomiczne skutki ich wystąpienia.

Frekwencja słowa „kryzys” w ostatnich latach szybko rośnie. Wpływ na to ma dynamika zmian warunków bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski. Przypomnijmy sobie chociażby zagrożenia, z którymi zmagało się polskie społeczeństwo w 2022 roku:

  • kryzys geopolityczny, związany z wojną w Ukrainie: napięcie na rynkach finansowych, rosnące ceny energii oraz wzrost inflacji;
  • kryzysy o charakterze naturalnym, będące skutkiem postępujących zmian środowiska, takie jak powodzie błyskawiczne czy gwałtowne burze (np. burza w Kazimierzu Dolnym i będący jej skutkiem spływ błotny), a także coraz częstsze pożary obszarów leśnych.

- Tego typu zdarzeń nie unikniemy, ale możemy być do nich dobrze przygotowani. Po to chcemy uruchomić studia, aby nie tylko uświadomić liderom samorządowym, jakie zagrożenia mogą wystąpić, ale też nauczyć ich, w jaki sposób mogą na te zagrożenia reagować – mówi kierownik „lidera zarządzania kryzysowego”, prof. dr hab. Waldemar Kociuba.

Absolwenci nowego kierunku studiów podyplomowych nauczą się, jak stworzyć zespół zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego i jak nim kierować. Dowiedzą się, jak szybko i z jakiego źródła pozyskiwać wiarygodną informację, jak dokonać analizy takiej informacji, jak na tej podstawie przeprowadzić wnioskowanie i jak korzystać z innowacyjnych narzędzi i technologii.

Studenci poznają również korzyści z koordynacji zarządzania kryzysem z wykorzystaniem mobilnego centrum operacyjnego, które może być uruchomione w każdych warunkach terenowych. Pozwala ono na bezzwłoczne rozpoczęcie akcji, co w przypadku zdarzeń o charakterze militarnym, terrorystycznym, ale także wywołanych
katastrofami naturalnymi ma pierwszorzędne znaczenie. Jak ważne jest szybkie i skoordynowane podjęcie akcji i zabezpieczenie terenu, pokazuje chociażby ostatnia tragedia, związana z wybuchem w przygranicznej wsi Przewodów (woj. lubelskie), której skutkiem były ofiary śmiertelne.

- Manualne zarządzanie kryzysowe, do którego byliśmy przyzwyczajeni, nie wystarczy do tego, żeby we właściwy sposób zabezpieczać interes społeczny, bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Praktyka pokazuje, że nieprawidłowe bądź spóźnione działania JST, które powinny wkroczyć najszybciej, czyli tych, związanych z
samorządami najniższego szczebla – z gminami, z sołectwami – mogą powodować, że skutki ekonomiczne będą wielokrotnie wyższe, niż byłyby, gdyby ta reakcja nastąpiła odpowiednio szybko, a najlepiej poprzedzała wystąpienie samych zdarzeń – podkreśla Michał Lorenc, ekspert w dziedzinie zarządzania kryzysowego, prezes zarządu firmy CELIUS.

Zajęcia przewidziane w programie kierunku prowadzone będą przez specjalistów praktyków z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki operacyjnej i specjalistycznego oprogramowania.

Rejestracja trwa do 30 listopada 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona!

Autor tekstu: Alena Podviazkina

fot. Pixabay

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2022