Kurs Freblowski 2018

Instytut Pedagogiki UMCS zaprasza na II edycję Kursu Freblowskiego, skierowanego do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem tematyki wczesnego dzieciństwa, zgodnie ze współcześnie interpretowanym podejściem pedagogicznym Friedricha Froebla.

Program kursu został przygotowany przez zespół pracowników naukowych UMCS.

Kurs jest skierowany do: nauczycieli, opiekunów, wychowawców, zainteresowanych rodziców, studentów, pracowników świetlic, terapeutów, animatorów kultury, innowatorów edycyjnych, osób pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 8 lat.

Słuchacz w trakcie kursu rozwija osobiste kompetencje do pracy i zabawy z małym dzieckiem, uzyskuje wiedzę na temat filozofii edukacyjnej Froebla, zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie opieki i edukacji, buduje specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środków dydaktycznych, tzw. darów Froebla. Jest kompetentny i twórczy w organizowaniu zabaw i edukacji w plenerze, rozumie istotę i sens obserwacji rozwoju dziecka zorientowanej na zmianę.

Kurs będzie realizowany od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. w trybie zaocznym, podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (1-2 razy w miesiącu).

Szczegółowe informacje>>

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    22 listopada 2018