Konkurs wiedzy o UMCS dla uczniów

W 2014 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji Centrum Promocji UMCS przygotowało dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Konkurs wiedzy o UMCS.

Celem konkursu jest zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z historią Uczelni, jej rolą w Lublinie i na Lubelszczyźnie, ofertą edukacyjną oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie imienia Noblistki.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ma charakter drużynowy – drużyny składają się z trzech przedstawicieli szkoły.

Szczegółowe informacje:

Regulamin konkursu wiedzy o UMCS [do pobrania]

Terminy:

  • zgłaszanie uczestnictwa: 10-21 lutego 2014 r.
  • nadsyłanie prac konkursowych: do 14 marca 2014 r.
  • wyniki I etapu konkursu: 31 marca 2014 r.
  • etapy finałowe II i III - 24 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenia na konkurs wiedzy o UMCS prosimy nadsyłać na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl.

W treści maila należy wpisać:

  • nazwę szkoły
  • dane osobowe członków drużyny (imoina, nazwiska)
  • dane osobowe nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna grupy (imię, nazwisko).

W tytule maila należy wpisać: Zgłoszenie + nazwa szkoły.

Centrum Promocji UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. (81) 537-54-19

    Aktualności