Konkurs "Rodzinna historia" - zaproszenie do udziału

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Lublin oraz Instytutem Historii UMCS organizuje dziewiątą edycję konkursu „Rodzinna historia”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży naszego miasta i regionu najnowszą historią. Skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i polega na zebraniu i opisaniu przez młodzież w formie opowiadania lub reportażu prawdziwego zdarzenia z okresu od wydarzeń radomskich 1976 do czerwcowych wyborów w 1989 roku, którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś z rodziny lub znajomych opisującego. Prace powinny dotyczyć wydarzeń wiążących się z działalnością opozycji w PRL, tworzeniem wolnych związków zawodowych i „Solidarności” oraz stanem wojennym itp.

Prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oceniane będą oddzielnie. Kryteria oceniania prac, regulamin konkursu oraz harmonogram znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.zsel.lublin.pl.

Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Poseł na Sejm RP Lech Sprawka, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Jacek Welter oraz Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król.

Zgłoszenie się do konkursu polega na przesłaniu do Organizatora w terminie do dnia 4 marca 2016 r. pisemnej wypowiedzi na temat „Rodzinna historia. Opowieść o zdarzeniu z lat 1976-1989, którego uczestnikiem lub świadkiem był członek mojej rodziny” w formie elektronicznej na adres rodzinnahistoria@gmail.com oraz w formie wydruku na adres Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin z dopiskiem „Rodzinna historia”. Autor powinien również podać swoje dane: adres do korespondencji, telefon kontaktowy, datę urodzenia oraz klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, a także nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy. Objętość tekstu pracy nie powinna przekraczać 6 stron formatu A4 wydrukowanych standardową czcionką 12-punktową przy pojedynczej interlinii. Do pracy można dołączyć dodatkowe materiały w formie fotografii, kopii dokumentów itp. (patrz kryteria oceniania na stronie Organizatora).
Załączamy regulamin konkursu, harmonogram i kryteria oceniania prac.
Dla autorów najciekawszych prac sponsorzy konkursu przewidzieli cenne nagrody.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    4 grudnia 2015