Konkurs języka niemieckiego dla uczniów i słuchaczy szkół językowych

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie zaprasza uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy szkół językowych z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie języka niemieckiego „Nicht WortWörtlich”. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do kreatywnego i twórczego podejścia do nauki języka niemieckiego poprzez włączenie do pracy z materiałem językowym szeregu innych elementów, takich jak muzyka, dźwięk, obraz, teatr, poezja czy współczesne technologie.

Zgodnie z tytułem „Nicht WortWörtlich”, uczestnicy konkursu zaproszeni są do możliwie pomysłowego i niekoniecznie dosłownego podjęcia tematyki zawartej w zaproponowanym przez organizatorów haśle przewodnim pierwszej edycji konkursu - słowie „Toleranz”. Ma być ono inspiracją do stworzenia prezentacji multimedialnych, inscenizacji, wierszy, piosenek, esejów, słuchowisk, projektów plastycznych i wielu innych form wyrazu. Uczestnikom konkursu pozostawiamy całkowitą dowolność w doborze formy oraz liczebności grupy. Jedynym warunkiem zakwalifikowania proponowanego projektu do konkursu jest wykorzystanie w nim języka niemieckiego.  

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują indeks na studia filologiczne w IGiLS oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie dostaną zaświadczenia, dyplomy pamiątkowe oraz drobne upominki.

Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu dostępnym w załączniku nr 1 do artykułu.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia (dostępny w załączniku nr 2 do artykułu) i odesłania faksem (nr 81-537-57-87), drogą mailową (german@hektor.umcs.lublin.pl) lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
z dopiskiem:
„Nicht WortWörtlich”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 grudnia 2016 r.
Termin potwierdzenia udziału w konkursie ze strony Instytutu: 8 stycznia 2017 r.
Termin prezentacji konkursowych: 4 lutego 2017 r.

Partnerem Konkursu jest DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

Serdecznie zapraszamy!

Koordynatorzy konkursu:
dr Katarzyna Tymoszuk
mgr Marta Chaberek
mgr Jan-Moritz Werk

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Kociuba
    Data dodania
    21 listopada 2016