Konkurs Grantowy Biura Promocji - realizowane projekty

Tegoroczna edycja "Konkursu grantowego dla organizacji studenckich na realizację projektów dla szkół ponadgimnazjalnych" cieszyła się dużym powodzeniem - zgłoszone zostały 32 projekty o zróżnicowanej tematyce, skierowane do uczniów Szkół Partnerskich UMCS. Finalnie grant uzyskało aż 19 projektów!

Poniżej przedstawione zostało zestawienie projektów, które uzyskały grant Biura Promocji UMCS.

1. Organizacja: Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS         
Tytuł projektu: UMCS – uczelnia wielojęzyczna. Dzień młodych lingwistów

Celem projektu jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej Zakładu Lingwistyki Stosowanej, ze szczególnym podkreśleniem możliwości nauki języka angielskiego w połączeniu z portugalskim – oferta unikatowa w skali kraju. Dla uczniów Szkół Partnerskich prowadzony będzie cykl warsztatów tłumaczeniowych w laboratorium do tłumaczeń symultanicznym (języki: angielski/ rosyjski/ francuski/niemiecki/hiszpański/portugalski), warsztaty „kamishibai” oraz konkursy językowe dla uczestników spotkań. Podsumowaniem projektu będzie przedstawienie teatralne wykorzystujące metodę „kamishibai” (tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków/ilustracji wykonanych na kartonowych planszach), ukazujące „teatr w języku, język w teatrze”.

2. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Rusycystów UMCS 
Tytuł projektu: „Z Rosją za pan brat” – warsztaty języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone w ramach obchodów Dnia Kultury Słowiańskiej w IV LO im. S.Staszica w Białej Podlaskiej

Projekt ma na celu popularyzację języka i kultury rosyjskiej wśród potencjalnych Kandydatów na studia. W trakcie 60-minutowych spotkań prowadzone będą warsztaty językowe, gry i zabawy pomagające uczniom w nauce języka rosyjskiego oraz konkursy z nagrodami. Beneficjentem projektu będą uczniowie I i II klas licealnych z 6 szkół w Białej Podlaskiej.

3. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS
Tytuł projektu: Konkurs „Od licealisty do finansisty”

Inicjatywą projektu była chęć aktywizacji młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do poszerzania wiedzy z zakresu finansów oraz rozpoczęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W ramach przedsięwzięcia zorganizowany zostanie ogólnopolski test wiedzy o finansach, w którym udział weźmie około 40 szkół partnerskich. Do finałowego etapu konkursu, który odbędzie się na Auli III Wydziału Ekonomicznego zaproszeni zostaną przedstawiciele najlepszych placówek (10 grup), spośród których wybranie zostanie zwycięska drużyna. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach o tematyce finansowej.

4. Organizacja: Koło Naukowe Psychologów UMCS
Tytuł projektu: Psychologia w praktyce – doradztwo zawodowe, przyszłość, kariera wyzwaniem XXI wieku

Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na doradztwo zawodowe oraz rozwój osobisty młodzieży, szczególnie w sferze kariery. W ramach przedsięwzięcia będą organizowane warsztaty z zakresu kreatywności, sporządzania profesjonalnego CV, umiejętności zawodowych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz autoprezentacji na portalach społecznościowych. Studenci zaplanowali 20 tematów warsztatowych, które będą realizowane w grupie ok. 1000 uczniów ze Szkół Partnerskich. Najciekawsze z nich to: „Jak ryba w wodzie, czyli jak wybrać odpowiedni kierunek studiów”, „Moda na sukces w XXI wiecznej odsłonie”, „Odkryj swój talent – warsztat umiejętności zawodowych”, „Lider – kim jest i czego od niego oczekiwać” oraz „Czy porządne selfie jest gwarancją <fejmu>?”.

5. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Logistyk UMCS
Tytuł: Wkręć się w Ekonomiczny II

Projekt polega na organizacji dwuetapowego konkursu, w którym uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas ze Szkół Partnerskich UMCS. W I etapie uczniowie będą rozwiązywali pytania testowe z dziedziny ekonomii, zarządzania, logistyki i finansów. II etap odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym UMCS - uczniowie zmierzą się z praktycznym zadaniem, będą wcielać się w logistyków zarządzających zapasami w autorskiej grze logistycznej „MONOPOLY”. Sprawdzone zostaną ich umiejętności planowania, zarządzania, strategicznego myślenia oraz radzenia sobie z emocjami w stresujących sytuacjach. Dla uczestników finałowego etapu przewidziane są nagrody rzeczowe.

6. Organizacja: Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego UMCS
Tytuł: Co się dzieje z moim głosem? – świadome używanie aparatu mowy

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami higieny głosu oraz prawidłowego używania aparatu mowy z uwzględnieniem specyfiki wybranych zawodów. W ramach projektu organizowane będą sesje warsztatowe, połączone z wykładami i ćwiczeniami, zakończone konkursami wiedzy.

7. Organizacja: Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS
Tytuł: Wartościowe wychowanie

Przedsięwzięcie proponowane przez KN Twórczych Pedagogów Resocjalizujących ma na celu wskazanie młodym ludziom wartości, które są ważne i potrzebne w życiu każdego człowieka: odpowiedzialność, odwaga, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, współpraca oraz pomoc innym ludziom. W trakcie projektu organizowane będą warsztaty, pogadanki i projekcje filmów dla uczniów na temat rozwijania empatii, arteterapii z resocjalizacją, prawidłowej komunikacji, negocjacji, mediacji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.

8. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe „Quaero” UMCS
Tytuł projektu: Psychologia i życie

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat psychologii oraz przedstawienie jej jako dziedziny, umożliwiającej wielopłaszczyznowy rozwój. Przewidziane formy działania to warsztaty o charakterze naukowym („Pokonaj swój stres”, „Tajemnice manipulacji – poznaj skuteczne sposoby jak się przed nią bronić”, „Geny czy środowisko? O tym dlaczego jestem jaki jestem”, „Psychologia sportu  - gdzie ma swoje zastosowanie?”), wykłady informacyjne („Prace naukowe, które zmieniły oblicze psychologii”, „Osoby przez psychologię nie zrozumiane”), otwarte spotkania ze studentami WPiP oraz zorganizowanie konferencji dla uczniów szkół partnerskich „Psychologia dnia codziennego”. Dodatkowym elementem będzie możliwość skonstruowania przez uczniów własnego projektu badań psychologicznych w ramach konkursu „Moja pierwsza praca psychologiczna” – najlepszy projekt będzie realizowany we współpracy ze studentami z SKN „Quaero”.

 

 

9. Organizacja: Naukowe Studenckie Koło Samorządowców UMCS
Tytuł projektu: Studenckie Korki z WOS-u dla Maturzystów

Projekt skierowany jest do uczniów Szkół Partnerskich UMCS z terenu województwa lubelskiego, zainteresowanych zdawaniem Wiedzy o społeczeństwie na egzaminie maturalnym. Studenci będą pomagali w powtarzaniu materiału wymaganego na maturze oraz pokazywali jak wyglądają studia na Wydziale Politologii. Organizowane będą cykliczne spotkania, na których uczniowie będą uczestniczyć w wykładzie prowadzonym przez pracownika naukowego WPiP, ćwiczeniach prowadzonych przez studentów oraz kolokwium podsumowującego dany blok tematyczny (1. Polityka i demokracja, 2. Prawo, 3. Państwo i jego funkcjonowanie, 4. System polityczny III RP, 5. Polityka zagraniczna i organizacje międzynarodowe, 6. Unia Europejska). Dla wyróżniających się uczniów przewidziane są nagrody książkowe.

10. Organizacja: Koło Naukowe „Alkahest” UMCS         
Tytuł projektu: Konkurs drużynowy pt.: „Ogólnopolski Turniej All-chemiczny”

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny jest konkursem drużynowym, kontynuowanym na naszej Uczelni od 2014 roku. Ma na celu popularyzację wiedzy chemicznej i podniesienia zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. W I etapie drużyny będą rozwiązywać arkusz zadań otwartych o tematyce współczesnej chemii oraz prezentację plakatów naukowych dotyczących alchemii – 8 najlepszych drużyn zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu. W II etapie drużyny biorą udział w konkurencji laboratoryjnej, w trakcie której samodzielnie przeprowadzają i analizują określone eksperymenty chemiczne. Tegoroczna edycja turnieju będzie poświęcona obchodom Jubileuszu 150-lecia urodzin patronki UMCS.

11. Organizacja: Akademickie Centrum Wsparcia UMCS            
Tytuł projektu: AmbiCjatyW High – Atrakcyjny Cykl Warsztatów dla Liceów

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności UMCS jako uczelni rozwijającej pasje i zainteresowania młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłe życie. Formą działania będą cykliczne warsztaty taneczne, prowadzone przez studentów z ACW we współpracy z instruktorami z Eastside Dance Studio. Studenci pragną zademonstrować młodzieży licealnej jak taniec wpływa na higienę psychiczną oraz umożliwia pokonanie stresujących sytuacji.

12. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów UMCS      
Tytuł projektu: Tajemnice mózgu, tajemnice umysłu. Neurobiologia wokół nas

Założeniem projektu jest pokazanie UMCS jako miejsca przyjaznego młodzieży, łączącego możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności oraz realizowania pasji bez konieczności rezygnowania z dobrej zabawy. Autorzy projektu planują połączenie naukowej formy wykładów i warsztatów (poświęconych neurobiologii) z formą rekreacyjną w postaci gier zespołowych, quizów i konkursów z nagrodami. Dodatkowo zaplanowane jest utworzenie autorskiej gry planszowej oraz plakatów stanowiących zbiór ciekawostek z omawianych dziedzin, które zostaną przekazane szkołom do celów dydaktycznych.

13. Organizacja: Koło Kognitywistyki UMCS
Tytuł projektu: Poznaj kognitywistykę

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów Szkół Partnerskich podjęciem studiów na WFiS UMCS. Studenci Koła Kognitywistyki będą odwiedzać szkoły z wykładami i warsztatami, nawiązującymi do tematyki kognitywistycznej oraz zapraszać uczniów i nauczycieli na wykłady otwarte, organizowane na terenie Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

14. Organizacja: Koło naukowo-artystyczne „Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS”
Tytuł projektu: Konkurs muzyczny – Zespołowa muzyka z body percussion

Body percussion to wykorzystanie własnego ciała i przedmiotów codziennego użytku do tworzenia i wykonywania muzyki, połączonej z choreografią, stepowaniem i teatralnością. Projekt nastawiony jest na spopularyzowanie tej formy muzykowania oraz zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów na Wydziale Artystycznym UMCS. Konkurs będzie przeprowadzany w trzech kategoriach: samorodny utwór body percussion, body percussion jako akompaniament do własnego utworu wokalnego/ instrumentalnego/ wokalno-instrumentalnego oraz body percussion jako akompaniament do utworów nagranych przez innych wykonawców. Zwieńczeniem konkursu będzie koncert finałowy w Chatce Żaka.

15. Organizacja: Naukowe Studenckie Koło Samorządowców UMCS    
Tytuł projektu: Jak to jest być studentem?

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży ponadgimnazjalnej z realiami funkcjonowania na uczelni oraz korzyściami wynikającymi z aktywnego uczestnictwa w kołach naukowych. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana będzie wycieczka na Wydział Politologii UMCS oraz wykłady, warsztaty i zajęcia fakultatywne z zakresu: społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządu terytorialnego w Polsce; przeprowadzona również zostanie symulacyjna sesja obrad Rady Miasta. Finalnym efektem będzie przygotowanie broszury edukacyjnej i plakatów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

16. Organizacja: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UMCS
Tytuł projektu: Podaj pomocną dłoń

Głównym zadaniem projektu jest przybliżenie uczniom Szkół Partnerskich zagadnień związanych z pomocą społeczną. Formą działań będzie praca z grupą, podzielona na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Teoria poświęcona będzie przekazaniu informacji o systemie pomocy społecznej oraz uczelni. Praktyka rozpocznie się zabawami rozluźniającymi, które przygotują uczestników do udziału w opracowanej przez studentów gry terenowej. Uczestnicy podobnie jak pracownicy socjalni przed rozpoczęciem pracy otrzymają krótkie instrukcje i mapkę systemu pomocy społecznej, zgodnie z którą będą musieli się przemieszczać. W ramach wykonania zadań na poszczególnych etapach, uczestnicy będą musieli wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat systemu pomocy społecznej.

17. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Adesse UMCS        
Tytuł projektu: Niedoceniane umiejętności – warsztaty kompetencji miękkich

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji miękkich (społecznych i emocjonalnych), które znacząco wpływają na jakość życia codziennego. Studenci organizować będą spotkania warsztatowe dla uczniów Szkół Partnerskich, obejmujące tematykę technik pamięciowych, pozytywnego myślenia, asertywności, empatii i kreatywności.

18. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków UMCS          
Tytuł projektu: „Połamać pióro II” – konkurs ortograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Projekt poświęcony jest sprawdzeniu i poszerzeniu wiedzy uczniów z zakresu ortografii oraz interpunkcji języka polskiego. Dodatkowym zadaniem będzie pielęgnowanie w młodych użytkownikach języka polskiego dbałości o poprawność oraz czystość polszczyzny. W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs-dyktando, który zostanie przeprowadzony na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz cykl wykładów poświęconych Henrykowi Sienkiewiczowi (Rok Sienkiewiczowski).

19. Organizacja: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS    
Tytuł projektu: Międzynarodowy Dzień Ziemi oraz Dzień Geografa – akcja Ziemia!

Założeniem projektu jest pokazanie UMCS jako uczelni przyjaznej środowisku oraz szerzenie postaw proekologicznych wśród młodzieży ze Szkół Partnerskich. W ramach uzyskanego grantu, przedstawiciele Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WNoZiGP organizować będą liczne warsztaty z zakresu hydrologii, meteorologii, geologii oraz geodezji, pokazując jednocześnie specjalistyczne sprzęty, które przybliżą uczestnikom omawiane zagadnienia.

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Kociuba
    Data dodania
    29 listopada 2016