Kilkuset uczniów z wizytą na UMCS

Przez ostatnie dwa tygodnie około 300 uczniów wzięło udział warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników Uczelni w ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS. Licealiści poznawali m.in. losy liczby π, brali udział w zajęciach terenowych w Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie czy tworzyli prawdziwy warsztat mikrobiologa.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni 7 szkół średnich skorzystało z oferty warsztatów, laboratoriów i wykładów w ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS. Na wszystkich zajęciach obecnych było około 300 uczniów, którzy pozyskiwali wiedzę z zakresu mikrobiologii, filologii, geologii, matematyki, a także konwersowali w językach obcych.

W Instytucie Informatyki UMCS dr Jerzy Mycka z Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki omówił losy liczby π, a także wyjawił uczniom VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie historię matematyki. Licealistom z Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski i V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie natomiast zaprezentował wiele sposobów rozwiązania jednego zadania.

Kolejna klasa z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie 27 października wybrała się do Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie wraz z mgrem Krzysztofem Stępniewskim z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS. Podczas wyprawy uczniowie mieli okazję poznać warunki terenowe Roztocza Środkowego.

28 października na Wydziale Filologicznym z wizytą zawitali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu oraz licealiści z XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie. Dr Artur Sadecki z Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego zaproponował młodzieży z Zamościa trening z wyobraźnią przy wykorzystaniu słowiańskiej fantastyki, a dr Kateryna Laidler z Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego wzięła pod lupę zapożyczenia w języku angielskim i na podstawie praktycznych ćwiczeń omówiła z uczniami XXX LO w Lublinie ich pochodzenie.

4 listopada na Wydziale Biologii i Biotechnologii zagościli uczniowie dwóch klas z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Młodzi goście z Szydłowca uczestniczyli bowiem w warsztatach pt. „Laboratorium mikrobiologa”, które przygotowali dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek oraz dr Artur Nowak z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej.

7 listopada Wydział Filologiczny ponownie otworzył swoje drzwi tym razem dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Licealiści z klasy językowej mieli okazję zapoznać się z praktycznym wymiarem przekładów tekstów kultury, zaprezentowanych przez dr Katarzynę Sadowską-Dobrowolską z Katedry Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka. Następnie dr Leszek Mikrut z Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego przekazał im najważniejsze zasady „Dekalogu tłumacza profesjonalnego”. Ostatnim punktem ich wizyty były zajęcia tłumaczeniowe, które przeprowadziła dr Olga Krokowska z Katedry Lingwistyki Stosowanej.

8 listopada z kolei w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie licealiści mogli wziąć udział w warsztatach z języka francuskiego pt. „« C’est une blague ! », « C’est pas possible ! », « Tu me racontes des histoires ! », « Ça va pas non ?»”. Tajnikami języka francuskiego z uczniami III LO w Lublinie podzieliła się dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS z Katedry Romanistyki.


Realizacja zajęć dla uczniów Szkół Partnerskich UMCS jest możliwa w ramach autorskiego programu współpracy uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi, realizowanego od 2008 roku. W ramach porozumienia Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS we współpracy z wydziałami i jednostkami Uczelni oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych. Co roku przedstawiamy szkołom propozycje zajęć skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje ponad kilkaset tematów przygotowanych przez różne jednostki Uniwersytetu.

Fot. Beata Pietryczuk, Elwira Michalska, Patryk Grzegorczyk, Katarzyna Charytanowicz.

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2022