Kierunki studiów na Wydziale Zamiejscowym w Puławach

Informacje dotyczące nowych kierunków studiów na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów na Wydziale Zamiejscowym w Puławach:

  1. Chemia techniczna (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym) - unikatowy kierunek, przygotowany przez UMCS we współpracy z pracownikami Zakładów Azotowych w Puławach oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i będący odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na specjalistów z tego zakresu. Program przewiduje dużą liczbę praktyk, m.in. w Zakładach Azotowych, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym, a także Instytucie Ogrodnictwa (Oddział Pszczelnictwa w Puławach). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w przemyśle chemicznym oraz biotechnologicznym, zakładach produkcyjnych, laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w instytucjach wdrażających nowe technologie.  2. Administracja publiczna (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - mają przygotować absolwentów do pracy zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i w instytucjach niepublicznych. Program przewiduje zajęcia z takich przedmiotów, jak m.in.: język urzędowy w administracji, publiczne prawo bankowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo międzynarodowe publiczne. Koncepcja kształcenia na tym kierunku była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.

  3. Public relations i doradztwo medialne (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - studia z tego zakresu adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę. W programie znajdą się m.in. takie przedmioty, jak branding, edycja i montaż materiałów audiowizualnych, PR polityczny, copywriting, praca rzecznika prasowego, kreowanie wizerunku czy zarządzanie marką w Internecie. Koncepcja kształcenia na tym kierunku również była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.

Wszelkie informacje, dotyczące zarówno oferty kształcenia, jak i zasad rekrutacji, dostępne są na stronach: www.umcs.pl, www.irk.umcs.lublin.pl.

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2014