Inżynieria nowoczesnych materiałów - rekrutacja przedłużona

Zapraszamy do zapisów na 3-semestralne studia II stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, które rozpoczną się od semestru letniego 2021/22. Rekrutacja została przedłużona do 23 lutego br.

Studia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie nowoczesnych materiałów. Kształcenie ukierunkowane jest na poznanie zaawansowanych technologii, na których opierają się już nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale coraz częściej także mniejsze, rzemieślnicze dotychczas dziedziny (np. jubilerstwo).

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytutach badawczych, przemysłowych, centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych. Mogą pracować w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Zdobyta podczas studiów wiedza będzie przydatna także w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych. Studia przygotowują również do pracy w przemysłach chemicznym i biotechnologicznym oraz wszystkich tych, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą dalej poszerzać swoją wiedzę, prowadzić badania naukowe i kontynuować karierę uniwersytecką na studiach w szkole doktorskiej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

    Aktualności