Historia? Tak!

Daty ważnych wydarzeń historycznych pamiętasz lepiej niż własną datę urodzenia, ale oprócz bezbłędnego recytowania cyferek potrafisz też szerzej myśleć. Podręcznikowe „przyczyny, przebieg, skutki”, to dla Ciebie tylko punkt wyjścia do szerokich i ekscytujących wywodów o historycznych zdarzeniach, faktach i postaciach.

Najdawniejsze i najbardziej zapomniane historie potrafisz opowiadać z takimi szczegółami i pasją, jakby ledwo co się zdarzyły i to z Twoim udziałem. Wolne chwile spędzasz w książkach, archiwach lub rekonstrukcjach historycznych. Bardziej niż to, co teraz, interesuje Cię po prostu to, co było. Obecne czasy są dla Ciebie tylko wynikiem tego, co już było. A co będzie? To zależy, tylko od tego, co zrobimy z dotychczasową wiedzą teraz. Wiesz, że czas poświęcony na odkrywanie historii nigdy nie będzie zmarnowany. 
 
Specjalności:
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
•nauczycielska
•zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej 
 
Co po studiach?
 
Pracę znajdziesz w szkołach podstawowych oraz różnych instytucjach i placówkach zajmujących się popularyzacją wiedzy historycznej (np. parkach naukowych, tematycznych, skansenach, muzeach itp.). Swoją wiedzę możesz też wykorzystać w różnych wydawnictwach i redakcjach lub firmach produkujących gry historyczne, a także w fundacjach czy stowarzyszeniach zajmujących się tematyką historyczną. 
 
Zapisz się <tu>
 
 

    Aktualności

    Autor
    Anna Zatyka
    Data dodania
    4 sierpnia 2021