Geografia na UMCS – przeżyj fascynującą przygodę i zostań ekspertem!

Geografia jest często kojarzona z nudną nauką pamięciową nazw miast, rzek czy rodzajów skał albo odróżnianiem od siebie izobar, izoterm, izohips… nic bardziej mylnego! Studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej to fascynująca przygoda połączona z poznawaniem różnych aspektów nauk o Ziemi, po której staniesz się ekspertem w dziedzinie relacji człowiek-środowisko. Po ich ukończeniu będziesz potrafił kompleksowo patrzeć na środowisko, w którym żyjemy i rozwiązywać wiele problemów współczesnego świata.

Przygoda z nauką

Studia geograficzne na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej są prowadzone przez wybitnych badaczy – specjalistów w swojej dziedzinie, co umożliwia kontakt z żywą nauką.  Możemy pochwalić się długą i bogatą historią – geografię na UMCS można studiować od 77 lat! Jako jeden z nielicznych ośrodków naukowych w Polsce posiadamy własną polarną stację naukową na Spitsbergenie. Nasi naukowcy publikują wyniki badań w najważniejszych czasopismach naukowych świata. Posiadamy dobrze wyposażone laboratoria i nowoczesne, dostosowane do niepełnosprawnych pomieszczenia. Można by jeszcze długo wymieniać…
Z nami przeżyjesz prawdziwą przygodę, zwłaszcza, że w ramach studiów I stopnia odbędziesz łącznie kilkaset godzin zajęć w terenie!

Ziemia na wszystkie sposoby

Program studiów I stopnia (licencjackich) umożliwia studentom zdobycie podstawowej wiedzy (od geologii po biogeografię i ochronę środowiska), ale daje także możliwość kształtowania własnej ścieżki kształcenia poprzez wybór zajęć zgrupowanych w 12 blokach, takich jak: globalne zmiany środowiska, geoturystyka, opracowanie cyfrowych map tematycznych czy miasta przyszłości. Zaliczenie określonych bloków pozwoli Ci na realizację jednej z trzech specjalności: monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska, organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej, geografia stosowana.

Bądź aktywny!

Studia to nie tylko uczęszczanie na zajęcia! Zachęcamy do prowadzenia aktywnego życia studenckiego, do angażowania się w działalność Kół Naukowych, których na naszym Wydziale działa aż 5. Jednym z nich jest Studenckie Koło Geografów UMCS im. Adama Malickiego. Ponadto można włączyć się w działalność Samorządu Studentów. Uniwersytet zapewnia mnóstwo sposobów na dodatkową aktywność – od Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, przez Akademicki Związek Sportowy UMCS, Zespół Tańca Ludowego im. Stanisława Leszczyńskiego po Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej. UMCS dba o swoich studentów na różne sposoby: pomoc zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego i Biuro Spraw Studenckich. Nasza Alma Mater ma rozbudowany system stypendiów i zapomóg. Wisienką na torcie jest to, że budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej położone są blisko siebie na Miasteczko Akademickie i Kampusie Zachodnim. Na tym ostatnim znajduje się nasz Wydział. Łatwo tu zarówno o lokal gastronomiczny, punkt ksero czy placówkę kulturalną, a całość jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą Lublina.

Eksperci pilnie poszukiwani!

Absolwenci kierunku geografia mają szeroki zakres kompetencji i potrafią dokonywać złożonych analiz przestrzennych, z uwzględnieniem różnych elementów środowiska i ich uwarunkowań. Umożliwia to podjęcie pracy w różnorodnych miejscach, takich jak: instytucja zajmujące się monitoringiem środowiska lub jego ochroną, instytucje związane z ochroną przyrody, urzędy zajmujące się planowaniem przestrzennym czy zarządzaniem kryzysowym, jednostkach administracji (państwowej i samorządowej) czy w edukacji. Po trzyletnich studiach licencjackich zapraszamy na studia magisterskie. Studia magisterskie z geografii trwają dwa lata i umożliwiają poszerzenie zdobytej wiedzy (można tu wybrać jedną z czterech specjalności).

Co zdać, aby się dostać?

Rekrutacja na studia licencjackie na kierunku geografia odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Należy wybrać dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny. Internetowa rejestracja kandydatów na studia trwa do 8 lipca.
Po zarejestrowaniu się otrzymasz szczegółowe informacje o dalszych etapach rekrutacji.

Gdzie znajdę więcej informacji?

 • Szczegółowe informacje o kierunku, jak również o rekrutacji i potrzebnych dokumentach są
  na stronie.
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prowadzi swój profil na Facebooku oraz na Instagramie.
 • Publikujemy również na kanale na platformie YouTube. Znajdziecie tutaj filmy promocyjne na temat wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
 • Oficjalna strona Wydziału to wnozigp.umcs.pl.

Autor:
Michał Zembrzycki

Zapisz się

 

 

  Aktualności

  Data dodania
  24 czerwca 2022