Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu umiejętności językowych i komputerowych

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów uprzejmie informuje, że Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w projektach:

  1. ,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych”, który ma na celu podniesienie umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B poprzez realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego TELC;
  2. ,,Lubelskie Centrum Umiejętności Komputerowych ECDL Core’’, który ma na celu wzmocnienie kompetencji ICT poprzez realizację szkoleń informatycznych kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL Core.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić oraz dostarczyć do biura projektu dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty są dostępne w biurze projektu (adres poniżej) i na stronach internetowych:
www.rozwojlokalny.pl/angielski
www.rozwojlokalny.pl/ecdlcore

Biuro Projektu:
Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Unicka 4 lok. 206 (parter)
20-126 Lublin
tel./fax: 81 442 00 16
tel: 81 442 00 15
e-mail:
angielski@rozwojlokalny.pl
ecdlcore@rozwojlokalny.pl

    Aktualności