„Walory przyrodnicze Karpat Polskich” - webinarium

2 grudnia 2021 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu - Szkoły Partnerskiej UMCS uczestniczyli w zajęciach "Walory przyrodnicze Karpat Polskich". Wykład dla uczniów w formie on-line poprowadziła dr Małgorzata Stanicka z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Źródło: Qimono/Pixabay

Uczniowie mieli okazję poznać definicję walorów przyrodniczych oraz położenie polskiej części Karpat na tle całych Karpat i Polski. Wykład obejmował takie zagadnienia jak jednostki fizyczno-geograficzne naszych Karpat, Koronę Karpat Polskich czy obszary chronione - parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, Światowe Rezerwaty Biosfery. Atrakcyjność zajęć podbijały liczne przykłady i mapy ukazujące georóżnorodność oraz bioróżnorodność Karpat w Polsce oraz ich walory krajobrazowe, ujęte na zdjęciach poszczególnych pasm górskich. Została omówiona również Konwencja Karpacka i jej cele.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi. Oferta zajęć obejmuje tematy zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, realizowane w formie stacjonarnej lub on-line.

 

Fot.: Małgorzata Stanicka,  materiały własne 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2021