Wizyta UMCS na Ukrainie

W dniach 11–15 października br. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. Dorota Kołodyńska oraz pracownicy Biura Rekrutacji UMCS: dr Taras Bondarenko i mgr Kateryna Drozdiuk wzięli udział w wyjeździe na Ukrainę. W ramach wizyty odbyły się spotkania z kandydatami na studia – uczniami klas maturalnych oraz ich rodzicami, nauczycielami języka polskiego i organizacji polonijnych.

W lwowskiej bibliotece obwodowej dla dzieci odbyło się spotkanie z nauczycielami języka polskiego oraz międzynarodowymi rekruterami. Tego dnia została zaprezentowana oferta kształcenia UMCS – kierunków studiów, kursów, szkoleń. Omówiono także możliwości dalszej współpracy. Kolejne spotkanie we Lwowie miało miejsce w liceum „Lwowski”, gdzie poruszono kwestie organizacji innowacyjnych metod nauczania, rozwoju przestrzeni dla nauki i wypoczynku oraz motywacji uczniów do zdobywania wiedzy za granicą. Dyrektor liceum – Andrii Zakaluk oprowadził uczestników po obiekcie i zapoznał gości z infrastrukturą oraz projektami uczniów, m.in. szkolną rozgłośnią radiową i Parlamentem Uczniowskim.

Następnie delegacja UMCS przeniosła się do Tarnopola, gdzie wzięła udział w spotkaniu z uczniami i władzami Tarnopolskiego Kooperatywnego Fachowego College’u. Placówka ta kształci uczniów na kierunkach ekonomicznych, artystycznych i turystycznych. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji dot. zasad rekrutacji oraz oferty edukacyjnej i stypendialnej UMCS, natomiast przedstawiciele władz dyskutowali o możliwościach zacieśnienia współpracy.

Kolejnego dnia w Chmielnickim Centrum Informacyjnym odbyło się spotkanie z rodzicami potencjalnych kandydatów na studia. Podczas dyskusji opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach związanych z podjęciem kształcenia poza granicami ojczystego kraju oraz przedstawili problemy z jakimi zmagali się na swojej drodze. Przekazali także podziękowania za dobrze zorganizowany proces rekrutacji i obsługi studentów zagranicznych.
Delegaci spotkali się również z przedstawicielami organizacji polonijnych z miasta Chmielnicki i obwodu Chmielnickiego, gdzie omówiono możliwe obszary współpracy.

Ostatnia wizyta miała miejsce w Kamieńcu Podolskim, gdzie przedstawiciele UMCS spotkali się z miejscową Polonią.

Wyjazd pozwolił dostrzec nowe obszary podjęcia międzynarodowej współpracy oraz pokazał jak duże jest zainteresowanie nawiązaniem i rozwojem relacji pomiędzy UMCS, a placówkami oświaty na Ukrainie. Ponadto zapoznał potencjalnych kandydatów na studia na UMCS z ofertą edukacyjną uczelni i konkursem „Talenty na UMCS”, który umożliwia cudzoziemcom bezpłatne podjęcie studiów na naszej Uczelni.

Fot. Kateryna Drozdiuk

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2021