Finał Konkursu Polonistycznego „Mistrzowie słowa” w Zamościu

21 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu podczas Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się finał Konkursu Polonistycznego „Mistrzowie słowa”.  W wydarzeniu, pod patronatem JM Rektora UMCS, wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Władze Rektorskie UMCS reprezentowała prof. Dorota Kołodyńska Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, która podkreśliła wagę pielęgnowania piękna ojczystego języka oraz znaczenie jego rozwoju. Podczas spotkania dr Elżbieta Pawlak-Hejno z Katedry Komunikacji Medialnej przedstawiła wykład na temat „Sztuki ustnej wypowiedzi”.  Zgłębiał on kwestie teoretyczne i praktyczne związane z prezentacją podczas matury ustnej z języka polskiego. Ponadto Magdalena Drwal z Centrum Promocji przybliżyła słuchaczom ofertę edukacyjną UMCS oraz różnorodne aspekty życia studenckiego.

Uczestnicy ostatniego etapu zmagań mieli możliwość zaprezentowania przemówienia na jeden wybrany przez siebie tematów. Wśród propozycji znalazły się: „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie zawsze warto. Słowa Władysława Bartoszewskiego uczyń punktem wyjścia wystąpienia na temat systemu wartości młodego pokolenia.”, „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. Słowa Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego uczyń punktem wyjścia wystąpienia na temat roli przyjaźni w życiu człowieka.” oraz „Językowe sposoby wyrażania wartości. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.” Najchętniej wybieranym tematem był ten dotyczący postrzegania moralności przez młodych.

Mówcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności retorycznych i merytorycznego doboru argumentów. Wśród laureatów w kategorii szkół ponadpodstawowych znalazły się Katarzyna Kusy, Julia Muda (nagrodzona też Nagrodą Publiczności) oraz Julia Bubiło. Z kolei Magdalena Ciszewska i Joanna Łęcka to laureatki w kategorii szkół podstawowych.

Serdecznie gratulujemy laureatkom oraz wszystkim finalistom!

fot. Magdalena Drwal, dr Elżbieta Pawlak-Hejno

    Aktualności