Konferencja „Innowacje w komunikacji z czytelnikami / użytkownikami. Trendy - Narzędzia – Wdrożenia”

W dniu 9 marca br. roku odbędzie się 9. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy. Temat przewodni tegorocznej edycji to - „Innowacje w komunikacji z czytelnikami / użytkownikami. Trendy – Narzędzia – Wdrożenia”.

Organizatorem konferencji jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie;
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej
 • Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie
 • Sekcja „Edukacja medialna w bibliotece” Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Lublinie

Konferencję honorowym patronatem objęli: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a patronatem medialnym EBIB.


U źródeł innowacyjności i koncepcji otwartych innowacji leży przekonanie, że ich generatorem przestają być wewnętrzne zasoby instytucji/organizacji, a stają się nim klienci oraz otoczenie. W rozwijaniu innowacji we współczesnych bibliotekach, również coraz większego znaczenia nabierają oczekiwania czytelników/użytkowników i partnerów instytucjonalnych, a  nadrzędnym zadaniem biblioteki w tym kontekście staje się przewidywanie i odkrywanie ich potrzeb. Innowacyjne podejście do obsługi to obecnie nie tylko działania wizerunkowe, pozwalające bibliotekom adekwatnie się pozycjonować wśród innych instytucji kulturalnych i oświatowych. Są to przede wszystkim wyzwania związane z definiowaniem przez placówki swoich szans rozwojowych oraz rozpoznawaniem potrzeb i oczekiwań klientów w celu usprawniania komunikacji, projektowania i wdrażania nowych (niestandardowych) narzędzi, produktów i usług.


Dla organizatorów wydarzenia ważne było dokonanie rozpoznania w następujących obszarach:

 • nowe koncepcje i trendy tworzenia innowacji komunikacyjnych w bibliotekach;
 • strategie rozwoju bibliotek a innowacje komunikacyjne i technologiczne;
 • rola czytelnika/użytkownika w procesie projektowania i wdrażania nowych narzędzi, produktów i usług komunikacyjnych;
 • instrumenty i metody wdrażania innowacji komunikacyjnych;
 • internet i media społecznościowe jako narzędzia wspierające proces powstawania innowacji komunikacyjnych w bibliotece;
 • praktyczny wymiar wdrażania innowacji komunikacyjnych;
 • korzyści i bariery dla bibliotek związane z wdrażaniem nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Forum zostało zaprojektowane w 2015 roku jako przestrzeń integracji środowiska teoretyków i praktyków tj. bibliologów, informatologów, badaczy technologii medialnych i komunikowania, bibliotekarzy, edukatorów z Lublina i Lubelszczyzny. Obecnie stanowi już rozpoznawalną w regionie, kraju, a także za granicą, platformę dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentowania przykładów dobrych praktyk, trendów i innowacji branżowych.

Podczas tegorocznej edycji zaplanowano w sumie 18 wystąpień. Referaty wygłoszą badacze komunikacji i technologii medialnych, a także praktycy: bibliotekarze, nauczyciele, metodycy, edukatorzy i trenerzy, którzy na co dzień zajmują się opracowywaniem innowacyjnych projektów oraz wdrażają nowoczesne systemy i technologie usprawniające komunikację i funkcjonowanie placówek.


Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS [ul. Głęboka 45, Lublin, Aula A 1.16] oraz na platformie MS Teams [kod zespołu: d5anoie].

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych tematyką!

 

  Aktualności

  Data dodania
  3 marca 2023