Zawiadomienie o obronie publicznej rozprawy doktorskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji zawiadamiają, że dnia 19 maja 2023 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45 w sali Rad Naukowych (A.4.35), odbędzie się obrona publiczna pracy doktorskiej magister Agnieszki Magdziarz-Orłowskiej pt. Europejski Fundusz Społeczny w rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim po 2004 roku

  • Promotor: dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS)
  • Recenzenci: dr hab. Danuta Plecka, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie; recenzje i streszczenie są dostępne na stronie internetowej https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie,20146.htm.

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2023