Uchwała RNI w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 roku uchwaliła co następuje.

 

Społeczność akademicka Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS z przerażeniem i niedowierzaniem przyjęła do wiadomości agresję Rosji na Ukrainę. Agresja ta niczym nie sprowokowana, wyrażająca imperialną strategię Rosji, jest sprzeczna z elementarnymi zasadami prawa międzynarodowego także tego humanitarnego. Oznacza naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy i jej suwerenności, dewastację tego państwa i ogrom cierpień ludności cywilnej. Zagraża istnieniu demokratycznej i niepodległej Ukrainy oraz porządkowi międzynarodowemu w Europie. Sprzeciwiamy się takim działaniom Rosji i je potępiamy.

Wobec nierównej walki z agresorem wyrażamy solidarność i emocjonalną więź z dumnym i dzielnym narodem ukraińskim, z naszymi partnerami akademickimi na Ukrainie, z ukraińskimi studentami, doktorantami i pracownikami współtworzącymi wspólnotę akademicka UMCS.  W tym dramatycznym i tragicznym momencie historii Ukrainy jesteśmy z Wami.

Wspólnie z całym środowiskiem akademickim w Polsce apelujemy o solidarne wsparcie w jakiejkolwiek formie suwerennej i demokratycznej Ukrainy oraz jej ludności w obliczu agresji Rosji.


Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Prof. dr hab. Marek Pietraś                                                                                                                                                     

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    25 lutego 2022