Spotkanie z Markiem Brzezinskim, Ambasadorem USA w Polsce

Wczoraj (7 grudnia 2022 r.) w murach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyło się spotkanie z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Markiem Brzezinskim, które określić można mianem wydarzenia historycznego, wyjątkowego i bardzo udanego. 

Historycznego, ponieważ zainaugurowało cykl regularnych spotkań organizowanych przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS pod tytułem Rozmowy Dyplomatyczne ("Dyplomatic Talks").

Wyjątkowego, ponieważ oto na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjeżdża z wykładem ambasador USA w Polsce dr. Mark Brzeziński, nie tylko dyplomata, ale również politolog wykształcony w Oxford University, a dzisiaj niewątpliwie jeden z najbardziej znanych Amerykańskich dyplomatów na świecie.

Udanego, ponieważ wydziałowa aula dosłownie "pękała w szwach" wypełniona studentami, maturzystami oraz nauczycielami akademickimi. 

Podczas przemówienia Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński odniósł się między innymi do swoich polskich korzeni, mówił o doświadczeniu uczestniczenia w programie Fulbrighta, kiedy jako stypendysta przebywał w Polsce, a także o swojej karierze dyplomatycznej.

Liczne pytania publiczności do Ambasadora były różne, ale wszystkie bardzo interesujące. Dotyczyły między innymi: roli przywództwa Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Polski w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie, zaangażowania kobiet w polityce oraz wagi dyplomacji w stosunkach międzynarodowych.

Tekst: dr Andrzej Demczuk


fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2022