RAPORT: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy

RAPORT: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy

Międzynarodowy Zespół Badań Stosunków Polski i Ukrainy, który współtworzą Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki oraz Instytut Europy Środkowej, zaprasza do zapoznania się z raportem: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy.

W raporcie przedstawiono pogłębioną, wielopłaszczyznową analizę stosunków Polski i Ukrainy w kontekście zmieniającego się środowiska międzynarodowego. Zaprezentowano punkty widzenia polskich i ukraińskich ekspertów na stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy oraz sformułowano rekomendacje dla instytucji polityki zagranicznej obu państw.

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    10 stycznia 2022