Przedstawiciele Instytutu uczestnikami konferencji inauguracyjnej projektu międzynarodowego

W związku z realizacją projektu polsko-mołdawskiego „Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii” w dniu 29 września br. w Kiszyniowie, w sali konferencyjnej Hotelu Instytut Pracy została przeprowadzona Konferencja inauguracyjna projektu.

Uczestnikami konferencji była delegacja polska, w skład której weszli przedstawiciele Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS - dr Marta Drabczuk (Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych UMCS), dr hab. Mariusz Sienkiewicz (Katedra Administracji Publicznej UMCS), dr Nadia Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej UMCS) oraz przedstawiciele samorządu lokalnego gminy Łęcznej (Lubelszczyzna), a także partnerzy po stronie mołdawskiej, reprezentanci samorządu lokalnego Leovy, przedstawiciele środowiska biznesowego i społeczeństwa Leovy oraz media.


Projekt polsko-mołdawski „Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii” jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach „Pomocy rozwojowej 2022”, który potrwa od sierpnia do grudnia 2022 r.

Zadanie to zostało powierzone Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego przy współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Administracji UMCS jako głównemu wykonawcy projektu oraz organizacji partnerskiej po stronie mołdawskiej Samorządowi miasta Leova.

       

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2022