Prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska z wizytą na Uniwersytecie w Maceracie

W dniach 15-17 czerwca br. prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego wraz z pracownikami INoKSiM: prof. Iloną Biernacką-Ligięzą, dr Kamilem Filem, dr Eweliną Górką i dr Magdaleną Pataj brała udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet w Maceracie w ramach projektu Reinitialise, finansowanego z programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia obecni byli także partnerzy z KU Leuven.

Zdjęcia: Facebook / Unimc / Università degli Studi di Macerata

W ramach wizyty odbyły się szkolenia mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy m.in. na temat etyki w działaniach prozdrowotnych, dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy akademią a przedsiębiorcami.

W ramach podsumowania wydarzeń pokazowych przeprowadzono dyskusję na temat potrzebnych zmian w sposobie nawiązywania współpracy pomiędzy uniwersytetem a jego otoczeniem. W trakcie spotkania odbyły się także posiedzenia jednostek projektowych.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2022