Pracownicy Instytutu członkami Komitetu Polityki Naukowej

W dniu 20 lipca br. dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka oraz dr Tomasz Wicha z Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji zostali powołani przez Ministra Edukacji i Nauki na członków Komitetu Polityki Naukowej (KPN) na kadencję 2022-2024.

fot. MEIN

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym Ministra Edukacji i Nauki w zakresie polityki naukowej państwa. KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra.

W skład Komitetu wchodzi dwunastu członków, będących przedstawicielami różnych dyscyplin, reprezentujących wiodące ośrodki naukowe i akademickie w Polsce. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje (kadencja KPN trwa 2 lata). Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków.

Link do wiadomości


Serdeczne gratulacje dla naszych naukowców!

    Aktualności

    Data dodania
    22 lipca 2022