Polska myśl polityczna na emigracji (1939-1990) | Zaproszenie na konferencję

Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS; Centrum Badań nad Historią Państwa Polskiego na Uchodźstwie KUL; Instytut im. Generała Władysława Andersa; Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne - oddział w Lublinie serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Polska myśl polityczna na emigracji (1939-1990)".

Konferencja naukowa wpisuje się w badania z zakresu szeroko pojętych dziejów myśli politycznej oraz historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie. Celem konferencji jest charakterystyka polskiej myśli politycznej na emigracji w okresie od wybuchu II wojny światowej do upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przekazania Lechowi Wałęsie insygniów władzy prezydenckiej przez Ryszarda Kaczorowskiego. Wskazane pole badawcze jest więc bardzo interesujące, a także ważne dla lepszego poznania wielu czynników i elementów politycznej rzeczywistości powojennego okresu.

Ambicją organizatorów konferencji jest przeprowadzenie szerokiej analizy ewolucji polskiej myśli politycznej pod wpływem skutków rewolucji technologicznej, nurtów ideowych epoki, masowych ruchów społecznych i procesu integracji europejskiej. Dążeniem planowanej konferencji naukowej jest więc między innymi ukazanie węzłowych problemów z zakresu polskiej myśli politycznej na emigracji, integracja naukowego środowiska politologicznego i historycznego, wypełnienie istniejącej luki badawczej, zainicjowanie kolejnych badań i publikacji. Wymiernym efektem konferencji będzie przygotowanie monografii naukowej na powyższy temat.


Termin: 1 czerwca 2023 r.

Miejsce: sala Rad Naukowych (A.4.35), Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45


Podczas konferencji zaplanowane zostały wykładowe obrady plenarne oraz panele dyskusyjne – szczegóły w załączonym programie.

Serdecznie zapraszamy!


Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora UMCS w Lublinie prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Patronat medialny objęło Polskie Radio Lublin.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2023