Podsumowanie konferencji "New political parties in the party systems of Poland and the Czech Republic"

15 września br. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS przy współpracy z Uniwersytetem Mandla w Brnie był organizatorem Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. „New political parties in the face of challenges of the 21st century” realizowanej w ramach wspólnego projektu badawczego NAWA PPN/BCZ/2019/1/00012/U/00001 New political parties in the party systems of Poland and the Czech Republic, którego koordynatorami są dr Ewelina Kancik-Kołtun z ramienia naszego Instytutu oraz doc. Josef Smolik z Uniwersytetu Mandla w Brnie.

Wydarzenie zostało przeprowadzone w sali rad naukowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

W konferencji udział wzięli pracownicy i studenci z UMCS w Lublinie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także delegacja naukowców z Uniwersytetu Mandla. 


Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za wygłoszone referaty oraz dyskusję!

fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2022